330 tysięcy złotych przekaże Fundusz Grantowy dla Płocka na projekty dla płocczan

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie projektów skierowanych dla płocczan. Wzorem lat ubiegłych środki finansowe pochodzą od Fundatorów Fundacji – PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins oraz darowizny Levi Strauss Foundation. Najbliższa edycja jest wyjątkowa ze względu na powiązanie warunków przyznawania grantów…