Zmiana na stanowisku Prezesa. Nowa kadencja Zarządu.

Rada Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” powołała nowego Prezesa Zarządu. Decyzję podjęto po wnikliwej analizie wniosków rekrutacyjnych i rozmowach z kandydatami spełniającymi wymagania i oczekiwania władz statutowych. Decyzją członków Rady Fundacji na stanowisko Prezesa powołano Justynę Chrobot, która zastąpiła na tym stanowisku Marzenę Kapuścińską, pełniącą swoją funkcję od lipca 2015 roku. Dotychczasowa Prezes rozstała się…