Fundusz Grantowy wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce