Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza IX edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz. 873 z późń zm.).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

  • 300.000 zł

na dofinansowanie projektów IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

  • 25.000 zł

w przypadku projektów IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: do 22 października 2018 r.

Sposób składania wniosków:   za pośrednictwem generatora dostępnego tutaj, osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00 – 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: do 23 listopada 2018 r.

Okres realizacji projektów: od 23.11.2018 r. do dn. 31.08.2018 r.

 

DOKUMENTACJA IX EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin_pdf)
  2. Wniosek o dofinansowanie (Wniosek_pdf, Wniosek_doc)
  3. Budżet projektu (Budzet_xls)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa_pdf)
  5. Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu (Sprawozdanie_biezace_pdfSprawozdanie_biezace_doc)
  6. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_koncowe_pdf, Sprawozdanie_koncowe_doc

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Print Friendly, PDF & Email