Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy listę organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach VIII edycji konkursu grantowego.

Ogółem do konkursu wpłynęły 52 wnioski organizacji pozarządowych, 5 wniosków zostało ocenionych negatywnie na etapie oceny formalnej. Pozostałe wnioski zostały poddane weryfikacji merytorycznej przez Radę Programową (7-8 października 2016 r.) oraz Radę Fundacji (12.10.2016 r.).
Uchwałą nr 15/2016 Rady Fundacji z dn. 14.10.2016 r. dofinansowanie otrzymało 19 projektów na łączną kwotę 300.000 zł.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, pozostałych którym tym razem szczęście nie dopisało zapraszamy do kolejnych edycji.

Lista nagrodzonych projektów:

L.p. Nr wniosku Nazwa Organizacji Tytuł projektu Kwota dofinansowania (zł)
1 1/VIII/2016 Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „BUSOLA” Głos zza krat 8 000,00 
 2 2/VIII/2016 Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych „Dremnight at the ZOO – Wieczór marzeń w ZOO 2017” 14 500,00 
 3 6/VIII/2016 Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły podstawowej nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod Brzozami” Przerwa na teatr 22 242,00
 4 7/VIII/2016 Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku Kulturalni mają głos 25 000,00 
 5 9/VIII/2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku Kolegialna 4. Przeszłość-Terażniejszość-Przyszłość 3 400,00 
 6 14/VIII/2016 Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi razem” Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królowa polskich rzek 12 000,00 
 7 17/VIII/2016 Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa FENIKS Znam przepisy – Jestem bezpieczny 25 000,00
 8 21/VIII/2016 Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki Płockie Warsztaty Muzyczne i Produkcji Teledysków 20 000,00 
 9 22/VIII/2016 Fundacja FamilyLab Polska Przestrzeń dla rodziny – wsparcie profesjonalistów pomocy społecznej pracujących z rodzinami 24 956,00 
 10 27/VIII/2016 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Tańca „Impresja” Bądź FIT z IMPRESJĄ 18 395,00 
 11 29/VIII/2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Miś Doremiś III 20 000,00 
 12 32/VIII/2016 Fundacja REVITA Lato z teatrem dla dzieci i młodzieży. KultuRynek 13 600,00 
 13 33/VIII/2016 Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyna Edukacja Gimnazjalisto! Rozwiń skrzydła. II edycja 8 000,00 
 14 36/VIII/2016 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Gotuj z seniorem” – program telewizyjny o charakterze kulinarno-edukacyjno-integracyjnym 20 000,00 
 15 41/VIII/2016 Uczniowski Klub Sportowy Grupo Magia Capoeira dla rodziny 11 340,00 
 16 45/VIII/2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses Musica Fidei – Moniuszko i Kilar 12 000,00
 17 46/VIII/2016 Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Płock Podróże w nieznane, wyobraźnią malowane – marzeń urzeczywistnianie 15 000,00
 18 51/VIII/2016 Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji Szkółka Wakeboardowa 14 567,00 
 19 52/VIII/2016 Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego Warsztaty parkour, breakdance, street workaout oraz tańca jazzowego 12 000,00 
RAZEM 300 000,00

Konkurs został sfinansowany z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu Levi Strauss Foundation.

Zgodnie z regulaminem konkursu (cz. B I pkt 1.9) organizacja, które przynano grant jest zobowiązana w terminie 1 tygodnia od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Fundacji pisemnie poinformować Prezes Zarządu o przyjeciu bądź odrzuceniu grantu. Zarząd Fundacji wyznacza ostateczny termin dostarczenia pisma na dzień 24.10.2016 r.

Wzór pisma – do pobrania.
—————————————————————————————
Napisali o nas:
Gazeta Wyborcza
Petronews

Print Friendly, PDF & Email