Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza X edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach X edycji konkursu dla organizacji pozarządowych organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

    • 25.000 zł.

w przypadku projektów X edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: do 23 listopada 2020 r.

Sposób składania wniosków:   za pośrednictwem generatora dostępnego, osobiście, pocztą (list polecony), bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Generator wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock, w godz. 8.00 – 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: do 21 grudnia 2020 r.

Okres realizacji projektów: od daty podpisania umowy do dn. 31.08.2021 r.

 

DOKUMENTACJA X EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin.pdf)

Wniosek o dofinansowanie (Wniosek.pdf, Wniosek.doc)

Budżet projektu (Budżet.xls)

Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa.pdf)

Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu (Sprawozdanie_bieżące.pdf, Sprawozdanie_bieżące.doc)

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_końcowe.pdf, Sprawozdanie_końcowe.doc)

 

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3.


Print Friendly, PDF & Email