Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy listę organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego.

Ogółem do konkursu wpłynęło 28 wniosków osób indywodualnych i 1 wniosek grupy nieformalnej, 3 wnioski zostałyocenione negatywnie na etapie oceny formalnej. Pozostałe wnioski zostały poddane weryfikacji merytorycznej przez Radę Programową (7-8 października 2016 r.) oraz Radę Fundacji (12.10.2016 r.).
Uchwałą nr 16/2016 Rady Fundacji z dn. 14.10.2016 r. dofinansowanie otrzymało 10 projektów na łączną kwotę 36.130 zł.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, pozostałych którym tym razem szczęście nie dopisało zapraszamy do kolejnych edycji.

Lista nagrodzonych projektów:

L.p. Nr wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy Tytuł projektu Kwota dofinansowania (zł)
1 7/II/2016 Kamila Bielińska Akademia kuchcika 3 000,00
2  8/II/2016  Małgorzata Staniszewska  Fame Dance Festiwal 6  5 000,00
3  10/II/2016   Marzenna Bogumiła Matkowska  Kolorowa kuchnia  5 000,00
4  12/II/2016  Eliza Łabarzewska  WATA – warsztaty animacji twórczej dla młodzieży  4 400,00
5  13/II/2016  Izabela Bitkowska  II Dzielnicowe Starożytne Igrzyska Sportowe  4 000,00
6  20/II/2016  Jowita Kęsicka  Magazyn pomysłów  3 000,00
7  21/II/2016  Renata Grabarczyk  Poskromić Internet  3 860,00
8  22/II/2016  Joanna Szmul  Zawsze aktywni  3 000,00
9  25/II/2016  Marcin Radomski  Bieg w swetrze  3 000,00
10  26/II/2016  Małgorzata Pawłowska  Międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy w Płocku  1 870,00
RAZEM 36 130,00

Konkurs został sfinansowany ze środków Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o.

Zgodnie z regulaminem konkursu (cz. B II pkt 1.14) wnioskodawca, któremu przynano grant jest zobowiązany w terminie 1 tygodnia od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Fundacji pisemnie poinformować Prezes Zarządu o przyjeciu bądź odrzuceniu grantu. Zarząd Fundacji wyznacza ostateczny termin na dostarczenie pisma na dzień 24.10.2016r.

Wzór pisma – do pobrania.

Napisali o nas:

Print Friendly, PDF & Email