Kim jesteśmy

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” to pionierska w skali całej Polski inicjatywa Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Inicjatywa podjęta w ramach społecznej odpowiedzialności partnerów biznesowych i troski samorządu o rozwój płockich organizacji pozarządowych.
Dzięki zaangażowaniu Fundatorów możemy wspierać finansowo płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną i kulturę.
Nasze działania skupiają się przede wszystkim wokół konkursów grantowych, w których przekazujemy pieniądze na projekty wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka.

Misja Fundacji

Naszą misją, określoną przez społecznie odpowiedzialnych Fundatorów, jest praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka !

Cel Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie zaangażowania, działań i oddolnych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Płocka.

Jesteśmy otwarci na nowych partnerów biznesowych.Przystąpienie do grona darczyńców Fundacji pozwoli Państwu w bezpośredni sposób pomóc płockim NGO w ich ciężkiej i często niedocenianej pracy. Sprawi również, iż poszerzycie Państwo grono płockich firm, dla których odpowiedzialność za swoich pracowników i mieszkańców miasta, w którym pracujecie, jest wartością niepodważalną.

Nasze działania

0
pierwsza tego typu inicjatywa
w Europie Środkowo-Wschodniej
0
lat
nieprzerwanej działalności
0
mln zł
łączna kwota dofinansowania
0
edycji konkursów
0
uczestników dofinansowanych projektów
0
dofinansowanych projektów

Władze Fundacji

Rada Fundatorów

Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Płock

Piotr Żehaluk
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Rafał Pasieka
Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu
PKN ORLEN

Rada Fundacji

Marek Bębenista
Członek Rady Fundacji
Urząd Miasta Płocka

Zbigniew Burżacki
Przewodniczący Rady Fundacji
PKN ORLEN S.A.

Jacek Choroszewski
Członek Rady Fundacji
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Michał Luczewski
Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
Urząd Miasta Płocka

Agnieszka Rejnowicz
Członek Rady Fundacji
Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o

Ilona Zmysłowska
Członek Rady Fundacji
PKN ORLEN S.A.

Zarząd Fundacji

Marzena Kapuścińska
Prezes Zarządu

Monika Maron
Członek Zarządu

Arkadiusz Ciesielski
Członek Zarządu

Rada Programowa XI kadencji:
Wybrana przez Radę Fundacji w maju 2017 r.

Edyta Głowacka

Joanna Kaczmarska

Jacek Karolak

Joanna Ewa Koprowicz

Artur Kras

Mariusz Pogonowski

Kazimierz Waluch
Przewodniczący Rady Programowej

Nasze dokumenty

Naszą działalnośc reguluje szereg dokumentów wewnętrznych. Są to między innymi:

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2016 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Dokumenty zostały rownież pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2015 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 roku. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2014 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2014 r. zostało przygotowane przez zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. Oba dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2013 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2013 r. zostało przyjęte przez Radę Fundacji na spotkaniu w dniu 24 marca 2014 r. Rada podjęła decyzję w oparciu o pozytywne opinie Rady Fundatorów Fundacji oraz Radę Programową. Na tej podstawie również, Rada Fundacji udzieliła absolutorium obecnemu zarządowi Fundacji.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2012 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rada Fundacji przyjęła podczas posiedzenia, jakie odbyło się 25 marca 2013 r. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów oraz Radę Programową. Na tej podstawie Rada Fundacji udzieliła zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2011 roku
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w 2011 r. Rada Fundacji przyjęła podczas posiedzenia w dniu 23 marca 2012 roku Uchwałą Nr 3/2012. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe uzyskało pozytywną opinię Rady Fundacji oraz Rady Fundatorów stając się podstawą do udzielenia absolutorium zarządowi Fundacji.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2010 roku
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji i Zarządu Fundacji w 2010 r. wraz z wykonaniem planu działań na 2010 rok, Rada Fundacji przyjęła na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 roku Uchwałą Nr 3/2011. Na tej podstawie udzieliła również absolutorium Zarządowi.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2009 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2009 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 23 marca 201 roku Uchwałą nr 3/2010.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2008 roku
Rada Fundacji przyjęła Uchwałe nr 2/2009 podczas wspólnego posiedzenia Rady i Zarządu w dn. 18 lutego 2009 r.