Z SZANSĄ NA SUKCES

Projekt Z SZANSĄ NA SUKCES obejmuje organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, którymi są: 2 warsztaty dla rodziców (rozwój intelektualny i osobisty dziecka), 5 warsztatów dla bibliotekarzy i nauczycieli, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 14 wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży.   Ponadto projekt zakłada działania animacyjne…

PSZCZELI ŚWIAT

Głównym celem projektu „PSZCZELI ŚWIAT” jest uświadomienie problemu masowej śmierci pszczół i uwrażliwienie mieszkańców Płocka (dzieci, młodzieży, społeczności lokalnej) na potrzebę ochrony owadów zapylających. Działania projektu obejmują zajęcia edukacyjne i warsztatowe, kampanię promocyjną i informacyjną, konkursy: artystyczne i festiwal zwieńczający projekt. Poprzez realizację projektu pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców na fakt, że pszczoły wymierają w niepokojącym…