Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Fundacji

1 kwietnia 2022 r. Zmiana Prezesa Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” Justyna Pesta objęła funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” od 1 kwietnia 2022 r. W składzie Zarządu Fundacji pozostaje Monika Maron oraz Arkadiusz Ciesielski, którzy zostali powołani przez Radę Fundacji na kolejną trzyletnią kadencję. Justyna Pesta przed objęciem funkcji Prezesa pracowała w…