Mikołajki z Fundacją

Mikołajki z Fundacją można uznać za udane! Dzieci z czterech płockich świetlic i klubów profilaktycznych…

więcej