Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza XI edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach XI edycji konkursu dla organizacji pozarządowych organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

    • 25.000 zł.

w przypadku projektów XI edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: do 28 listopada 2022 r.

Sposób składania wniosków:   za pośrednictwem generatora dostępnego, osobiście, pocztą (list polecony), bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock, w godz. 8.00 – 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: do 16 stycznia 2023 r.

Okres realizacji projektów: od daty podpisania umowy do dn. 16.10.2023 r.

 

Generator wniosków o dofinansowanie

 

DOKUMENTACJA XI EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin)

Budżet (Budżet)

Wniosek o dofinansowanie (Wniosek pdf, Wniosek doc)

Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa NGO_XI)

Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu (Sprawozdanie_bieżace_NGO_XI, Sprawozdanie_bieżace_NGO_XI pdf)

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_koncowe_NGO_XI pdf, Sprawozdanie_koncowe_NGO_XI doc)

Załączniki do pobrania: Załącznik nr 8 doc Załącznik nr 8 pdf Załącznik nr 9 doc Załącznik nr 9 pdf Załącznik nr 10 doc Załącznik nr 10 pdf

 

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3.

Print Friendly, PDF & Email