29.04.2024

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszenia konkursu grantowego XII edycji dla organizacji pozarządowych VI edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

14.06.2023

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych pn. „Wakacje 2023 w Płocku na wesoło”

27.04.2023

Ogłaszamy konkurs „Wakacje 2023 w Płocku na wesoło”

17.01.2023

Oficjalna uroczystość wręczenia czeków laureatom XI edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych.

26.10.2022

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszenia konkursu grantowego XI edycji dla organizacji pozarządowych V edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

15.06.2022

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia grantów „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło”

27.04.2022

Ogłaszamy konkurs grantowy pn „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło”

25.03.2022

Spotkanie z NGO w sprawie konsultacji projektowych „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło”

01.01.2022

Kontynuujemy współpracę partnerską ze Stowarzyszeniem Wędka i rozpoczynamy realizację dwuletniego projektu pn. „Streetworking na płockich podwórkach 2022-2023”

31.12.2021

Zakończyliśmy realizację projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem Wędka pn. „Pracujemy na ulicy 2019-2021”

14.06.2021

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych pn „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”

23.04.2021

Ogłaszamy konkurs „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”

10.02.2021

Realizujemy projekt „Laptopy dla dzieci ulicy”

01.01.2021

Kontynuujemy projekt streetworkingu pn. „Pracujemy na ulicy 2019-2021…”

21.12.2020

Oficjalne ogłoszenie wyników X edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i IV edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

23.10.2020

Ogłaszamy X edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i IV edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

24.04.2020

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu grantowego „Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców z Subregionu Płockiego”

12.03.2020

Ogłaszamy konkurs grantowy dla Rad Rodziców pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców z Subregionu Płockiego

30.01.2020

Rozpoczynamy współpracę z Levi Strauss Foundation w zakresie wspierania Rad Rodziców.

31.12.2019

Zakończyliśmy realizację projektu „Usługi Społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Ponad milion złotych przeznaczyliśmy na streetworking związany z pracą pedagogiczną i społeczną na rzecz dzieci, a także na stworzenie lepszych warunków w świetlicach środowiskowych dla najmłodszych płocczan oraz specjalistyczne zajęcia rodzinne.

18.12.2019

Przeprowadziliśmy „Świąteczne warsztaty fotograficzne” dla dzieci.

28.10.2019

Gościliśmy i opowiedzieliśmy o naszych projektach przedstawicielom samorządu lokalnego i instytucji pomocowych z terenu powiatu żyrardowskiego.

10.10.2019

Fundusz Grantowy dla Płocka uznano za jeden z trzydziestu najbardziej znaczących lokalnych projektów społecznych biznesu w mijającym 30-leciu w Polsce.

Wyboru dokonali niezależni eksperci zajmujący się w praktyce zawodowej społeczną odpowiedzialnością w biznesie.

Do głosowania wytypowano łącznie 180 projektów o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim. To spośród nich eksperci rozumiejący wyzwania społecznej odpowiedzialności w biznesie i zrównoważonego rozwoju dokonali wyboru najcenniejszych inicjatyw.

18.06.2019

Uroczystość wręczenia grantów „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”

26.04.2019

Ogłaszamy konkurs „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”

03.12.2018

Uroczystość wręczenia grantów (IX i III edycja)

05.10.2018

Ogłaszamy IX edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i III edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

21.06.2018

Uroczystość wręczenia grantów „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

07.05.2018

Ogłaszamy konkurs grantowy „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

01.01.2018

Rozpoczynamy realizację projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”

06.12.2017

Zostajemy umieszczeni w raporcie Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań” jako jedna z 15. wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs).

08.09.2017

Rozpoczynamy realizację programu „Serfuję bezpiecznie” poświęconego problematyce cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Program „Serfuję bezpiecznie” realizowany był pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz patronatami medialnymi „Dyrektora Szkoły” i „Głosu Nauczycielskiego”.

18.08.2017

Podpisujemy umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na realizację projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”

13.06.2017

Uroczystość wręczenia grantów „Wakacje 2017 w Płocku na wesoło”

19.05.2017

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z tytułem GODNI NAŚLADOWANIA 2016 w kategorii „Najlepsza organizacja pozarządowa działająca w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień”

28.04.2017

Ogłaszamy konkurs grantowy „Wakacje 2017 w Płocku na wesoło”

09.01.2017

Ogłaszamy konkurs na koncepcję kampanii informacyjno-promocyjnej dot. bezpieczeństwa w Internecie

03.11.2016

Uroczystość wręczenia grantów (VIII i II edycja)

26.10.2016

Nasz streetworking na liście 51 najbardziej znaczących inicjatyw edukacyjnych Forum Odpowiedzialnego Biznesu

14.10.2016

Ogłaszamy listę laureatów konkursu grantowego (VIII i II edycji)

17.08.2016

Ogłaszamy VIII edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i II edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

01.05.2016

Rozpoczynamy realizację projektu „Sport na podwórko” dofinansowanego ze środków FIO 2016

18.04.2016

Podsumowujemy projekt „Szczypiorniak na podwórko”, konferencja

28.03.2016

Uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat równoważności

26.10.2015

Rozstrzygamy konkurs „Bajka Płocka 2015”

01.07.2015

Ogłoszamy konkurs „Bajka Płock 2015”

15.05.2015

Rozstrzygamy konkurs „Wakacje 2015 w Płocku na wesoło”

04.02.2015

Rozstrzygamy VII edycję konkursu grantowego i I edycję konkursu dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

06.12.2014

Blisko 80 dzieci- podopiecznych płockich świetlic środowiskowych i klubów profilaktycznych jedzie na wycieczkę do Kołacinka- nagroda w konkursie „Bajka Płock”

14.11.2014

Ogłaszamy VII edycję konkursu grantowego i I edycję konkursu dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

08.10.2014

Ogłaszamy listę laureatów konkursu „Bajka Płock”

27.06.2014

Ogłaszamy nowy konkurs „Bajka Płock”

08.05.2014

Rozstrzygnięcie konkursu „Wakacje 2014 w Płocku na wesoło”

01.10.2013

Inicjacja nowej metody pracy z dziećmi w Płocku opartej na pedagogice podwórkowej. Fundacja rozpoczyna realizację projektu pod ogólną nazwą „Streetworking”

11.06.2013

Rozstrzygnięcie konkursu „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło”

22.04. 2013

Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu grantowego i ogłoszenie konkursu „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło”

20.02. 2013

Ogłoszenie VI edycji konkursu grantowego

14.01.2013

Ogłoszenie wyników w sprawie przyznania grantów w konkursie „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło” ( ogłoszenie konkursu – 12 listopada 2012 r.)

listopad 2012

Szkolenie „Od projektu – do efektu”

26. 06. 2012

Podjęcie decyzji o przyznaniu grantów w ramach konkursu „Wakacje w Płocku na wesoło”

23.04.2012

Ogłoszenie konkursu grantowego „Wakacje w Płocku na wesoło”

16.01.2012

Ogłoszenie beneficjentów V edycji konkursu grantowego

18.11.2011

Szkolenie „Kreatywne NGO dla Płocka”

7.11.2011

Podsumowanie IV edycji konkursu grantowego i ogłoszenie V edycji konkursu

13.09.2010

Ogłoszenie wyników dogrywki do IV edycji konkursu grantowego

12.07.2010

Uroczystość ogłoszenia beneficjentów IV edycji konkursu i wręczenie symbolicznych czeków; ogłoszenie dogrywki do IV edycji

26.04.2010

Podsumowanie III edycji konkursu grantowego i ogłoszenie zasad IV edycji

02.03.2009

Ogłoszenie wyników III edycji konkursu grantowego

19.12.2008

Uroczyste podsumowanie II edycji i ogłoszenie zasad III edycji konkursu grantowego

25.11.2008

Rada Miasta Płocka przyjmuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka do 2022 roku – UCHWAŁA NR 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku

04.01.2008

Ogłoszenie wyników II edycji konkursu grantowego

03.10.2007

Ogłoszenie zasad II edycji konkursu grantowego

31.08.2006

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu grantowego

21.06.2006

Ogłoszenie zasad I edycji konkursu grantowego

24.03.2006

Data formalnej rejestracji Fundacji w KRS

15.12.2005

Podpisanie aktu notarialnego powołującego Fundację

20.12.2004

Ogłoszenie wyników III edycji konkursu grantowego

08.11.2004

Ogłoszenie III edycji konkursu grantowego Funduszu Grantowego dla Płocka

21.06.2004

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu grantowego Funduszu Grantowego dla Płocka

15.04.2004

Ogłoszenie zasad II edycji konkursu grantowego Funduszu Grantowego dla Płocka

22.12.2003

Ogłoszenie wyników I edycji konkursu grantowego Funduszu Grantowego dla Płocka

02.09.2003

Rada Miasta Płocka podejmuje Uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka

02.06.2003

Podpisanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Płocka do 2012 roku

12.05.2003

IV „Forum dla Płocka”

06.05.2003

Podpisanie umowy powołującej Fundusz Grantowy dla Płocka

31.03.2003

Podpisanie umowy przedwstępnej powołującej Fundusz Grantowy dla Płocka

17.03.2003

III „Forum dla Płocka”

24.02. 2003

II „Forum dla Płocka”

27- 28.01.2003

Pierwsze posiedzenie uczestników „Forum dla Płocka”
Print Friendly, PDF & Email