Kim jesteśmy

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” to pionierska w skali całej Polski inicjatywa Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Inicjatywa podjęta w ramach społecznej odpowiedzialności partnerów biznesowych i troski samorządu o rozwój płockich organizacji pozarządowych.
Dzięki zaangażowaniu Fundatorów możemy wspierać finansowo płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną i kulturę.
Nasze działania skupiają się przede wszystkim wokół konkursów grantowych, w których przekazujemy pieniądze na projekty wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Misja Fundacji

Naszą misją, określoną przez społecznie odpowiedzialnych Fundatorów, jest praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka !

Cel Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie zaangażowania, działań i oddolnych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Płocka.

Jesteśmy otwarci na nowych partnerów biznesowych.Przystąpienie do grona darczyńców Fundacji pozwoli Państwu w bezpośredni sposób pomóc płockim NGO w ich ciężkiej i często niedocenianej pracy. Sprawi również, iż poszerzycie Państwo grono płockich firm, dla których odpowiedzialność za swoich pracowników i mieszkańców miasta, w którym pracujecie, jest wartością niepodważalną.

Nasze działania

0
pierwsza tego typu inicjatywa
w Europie Środkowo-Wschodniej
0
lat
nieprzerwanej działalności
0
mln zł
łączna kwota dofinansowania
0
edycji konkursów
0
uczestników dofinansowanych projektów
0
dofinansowanych projektów

Władze Fundacji

Rada Fundatorów

Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Płocka
Przewodniczący Rady Fundatorów

Jan Aleksander Rosek
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Anna Ziobroń
Dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów
PKN ORLEN S.A.

Rada Fundacji

Wioletta Kulpa
Przewodnicząca Rady Fundacji
PKN ORLEN S.A.

Michał Luczewski
Zastępca Przewodniczącej Rady Fundacji
Urząd Miasta Płocka

Agnieszka Rejnowicz
Sekretarz Rady Fundacji
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Edyta Mierzejewska
Członek Rady Fundacji
Urząd Miasta Płocka

Jacek Choroszewski
Członek Rady Fundacji
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Martyna Malicka – Róg
Członek Rady Fundacji
PKN ORLEN S.A.

Zarząd Fundacji

Justyna Chrobot
Prezes Zarządu

Monika Maron
Członek Zarządu

Arkadiusz Ciesielski
Członek Zarządu

Rada Programowa XIII kadencji:
powołana uchwałą Rady Fundacji nr 15/2020 z dnia 07.12.2020 r.

Joanna Kaczmarska
Przewodnicząca Rady Programowej

Renata Nych

Jacek Karolak

Agnieszka Zalech

Artur Kras

Sylwia Krawiec

Tomasz Marzec

Radosław Malinowski

Tomasz Miecznik

Ewa Pietrzak

Mariusz Pogonowski

Robert Czwartek

Piotr Lisocki

Adam Mieczykowski

Leszek Brzeski

Nasze dokumenty

Naszą działalnośc reguluje szereg dokumentów wewnętrznych. Są to między innymi:

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2020 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2020 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2021 roku. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2020 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2019 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2019 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 roku. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2018 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2018 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 roku. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2018 r.

sprawozdanie merytoryczne 2018

sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2017 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2017 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 roku. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2016 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Dokumenty zostały rownież pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2015 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 roku. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2014 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2014 r. zostało przygotowane przez zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. Oba dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2013 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2013 r. zostało przyjęte przez Radę Fundacji na spotkaniu w dniu 24 marca 2014 r. Rada podjęła decyzję w oparciu o pozytywne opinie Rady Fundatorów Fundacji oraz Radę Programową. Na tej podstawie również, Rada Fundacji udzieliła absolutorium obecnemu zarządowi Fundacji.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2012 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rada Fundacji przyjęła podczas posiedzenia, jakie odbyło się 25 marca 2013 r. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów oraz Radę Programową. Na tej podstawie Rada Fundacji udzieliła zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2011 roku
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w 2011 r. Rada Fundacji przyjęła podczas posiedzenia w dniu 23 marca 2012 roku Uchwałą Nr 3/2012. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe uzyskało pozytywną opinię Rady Fundacji oraz Rady Fundatorów stając się podstawą do udzielenia absolutorium zarządowi Fundacji.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2010 roku
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji i Zarządu Fundacji w 2010 r. wraz z wykonaniem planu działań na 2010 rok, Rada Fundacji przyjęła na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 roku Uchwałą Nr 3/2011. Na tej podstawie udzieliła również absolutorium Zarządowi.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2009 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2009 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 23 marca 201 roku Uchwałą nr 3/2010.

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2008 roku
Rada Fundacji przyjęła Uchwałe nr 2/2009 podczas wspólnego posiedzenia Rady i Zarządu w dn. 18 lutego 2009 r.

Print Friendly, PDF & Email