Konkursy grantowe dla płockich organizacji pozarządowych zapoczątkował Fundusz Grantowy dla Płocka w 2003 roku. W trzech edycjach konkursu Fundusz wsparł 121 projektów kwotą blisko 2 100 000 zł.

W konkursach grantowych mogą brać udział wszystkie organizacje, które mają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku. Projekty również muszą dotyczyć mieszkańców naszego miasta. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń w zakresie tematyki. Projekty mogą wpisywać się praktycznie w każą sferę życia: od sportu, przez ekologię po kulturę.

Każda z organizacji może złożyć nieograniczoną liczbę projektów, dofinansowanie przyznajemy jednak tylko na jeden projekt partnerski i jeden indywidualny. Szczegółowe kryteria dotyczące formularzy konkursowych lub maksymalnej wysokości grantu przed każdą z edycji ustala Rada Fundacji. Dane te są publikowane przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Wnioski, jakie wpływają podczas konkursu, ocenia pod kątem formalnym Zarząd Fundacji. Następnie trafiają do Rady Programowej, gdzie opiniowane są przez osoby o uznanym w Płocku autorytecie społecznym. W kolejnym etapie opiniuje je Rada Fundacji, w której zasiadają przedstawiciele Fundatorów. Ostatnim etapem weryfikacji jest spotkanie Zarządu Fundacji. Zarząd, po rozważeniu opinii wszystkich Rad, podejmuje decyzję stosowną uchwałą.

Każdy z beneficjentów podpisuje z Fundacją umowę. Granty rozlicza na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych. By rozliczyć się z Fundacją, musi przedstawić faktury na 100 % przyznanego dofinansowania.

Fundacja nie udziela wsparcia finansowego poza konkursami grantowymi.

AKTUALNIE TRWA XII EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO !

XII edycja konkursu grantowego dla Płocka

Print Friendly, PDF & Email