II edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła 3 października 2007 roku.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami organizacje mogły składać do 31 października 2007 r. W tym czasie do biura Fundacji wpłynęło 48 wniosków na łączną sumę 947 870,50 zł. Członkowie Rady Programowej ocenili je pod kątem merytorycznym na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2007 roku. Następnie , na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2007 r. , swoją opinię wydała Rada Fundacji.
Ostateczną decyzję o przyznaniu 28 grantów na łączną kwotę 312 345 zł podjął Zarząd Fundacji 4 stycznia 2008 roku Uchwałą Nr 1/2008.

Z przyznanego grantu zrezygnowało Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Akceptacja”, któremu Fundacja przyznała 13 000 zł na program „Czas na hobby”.

W sumie więc, II edycja konkursu grantowego zamknęła się liczbami: 27 wniosków – 299 345 zł.
Z tej kwoty organizacje wykorzystały 293 780,13 zł.

Skład Rady Programowej opiniującej wnioski (II edycja)

Rada Fundacji powołała Radę Programową II kadencji Uchwałą Nr 9/2007 z dnia 15 października 2007 roku.

– Tomasz Korga
– Maria Górecka
– Jolanta Bieniek
– ks. prof. Wojciech Góralski
– Kazimierz Cieślik
– Andrzej Czapski

Przewodniczącą Rady Programowej decyzją Rady Fundacji została Maria Górecka.

Print Friendly, PDF & Email