Konkurs dla grup nieformalnych i osób indywidualnych Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zainicjowała w 2014 r.

Chcemy w ten sposób wesprzeć lokalnych liderów, wolontariuszy pracujacych na rzecz swoich małych społeczności- swojej ulicy, osiedla czy dzielnicy.

Do konkursu zgłosić można wszystkie projekty, które są nakierowane na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka, są więc zbieżne z celami statutowymi Fundacji, tj.:

 1. podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
 3. podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
 4. zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
 5. podnoszenie jakości pomocy społecznej,
 6. poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka,
 7. podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
 8. upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 9. wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
 10. wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
 11. prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

AKTUALNIE TRWA IV EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO !

 

 

 

 

 

 

 

 


AKTUALNIE TRWA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU!

Print Friendly, PDF & Email