Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza II edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych.

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych – osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się m.in.: z młodzieży w wieku od 15 do 17 lat skupionej w nieformalnych grupach rówieśniczych wywodzących się z płockiej społeczności lokalnej

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

30.000 zł – na dofinansowanie projektów II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

5.000 zł – w przypadku projektów II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, wymagany jest 10% wkład własny
  • Termin składania wniosków: 20 września 2016 r.
  • Sposób składania wniosków: osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską. (o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)
  • Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-15.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu: najpóźniej do dn. 15 października 2016 r.
  • Okres realizacji projektów: Od dn. 15.10.2016 r., maksymalnie do dn. 31.08.2017 r.

DOKUMENTACJA II EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (pdf.)
  2. Wniosek o dofinansowanie projektu (word., pdf.)
  3. Budzet projektu (pdf.)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (pdf.)
  5. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (word., pdf.)

Konkurs finansowany jest z darowizn PKN Orlen S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Print Friendly, PDF & Email