I edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła 14 listopada 2014 r.
W przypadku grup nieformalnych dopuszczamy możliwość aplikowania o grant osób niepełnoletnich, jednak w takim przypadku, umowę podpiszemy z pełnoletnim opiekunem, posiadającym kwalifikacje pedagogiczne.
Kwota grantu: od 500 do 3000 zł.
Wymagany wkład własny: 10 % wartości projektu.
(przykład: grant w wysokości 3000 zł = 90%, 100% to grant + wkład własny)
Na wnioski czekamy do 8 stycznia 2015 r.

Formularze konkursowe:

Konkurs rozstrzygnęliśmy 4 lutego 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email