Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza konkurs grantowy „Wakacje 2023 w Płocku na wesoło”

 

Ogłaszamy konkurs Wakacje 2023 w Płocku na wesoło.
Celem konkursu jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat), pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, preferowane będą te projekty, które zapewnią rekrutację powszechną i otwartą, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku 5-16 lat.

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, oderwania dzieci od monitorów komputerowych, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań oraz budowania pozytywnej postawy ekologicznej. Przy ocenie wniosków istotne będzie pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach konkursu grantowego „Wakacje 2023 w Płocku na wesoło” organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

 

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

brak, wymagany jest 20% wkład własny

 

Termin składania wniosków:

do 22 maja 2023 r., godz. 15:00.

 

Sposób składania wniosków:

 

Generator wniosków o dofinansowanie

osobiście w biurze Fundacji, pocztą (list polecony), bądź przesyłką

kurierską.

(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura

Fundacji).

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”,

ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock.

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

najpóźniej do dn. 20 czerwca 2023 r.

 

Wręczenie grantów:

najpóźniej do dn. 23 czerwca 2023 r.

 

Okres realizacji działań bezpośrednich związanych z organizacją zajęć dla dzieci:

od dn. 26 czerwca 2023 r., maksymalnie do dn. 31 sierpnia 2023 r.

 

Termin złożenia sprawozdania końcowego:

15 września 2023 r.

 

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

Regulamin konkursu Wakacje 2023 w Płocku na wesoło

Wniosek 2023

Umowa Wakacje w Płocku na wesoło 2023

Sprawozdanie końcowe_wakacje_2023 – załącznik nr 3 do regulaminu 2023

Załącznik nr 4 do regulaminu – wizerunek dziecko 2023

Załącznik nr 5 do regulaminu – wizerunek os. dorosła 2023

Załącznik nr 6 do regulaminu – klauzula informacyjna 2023

Fundusz Grantowy sfinansuje wakacje dla najmłodszych płocczan

Dla ponad 500 młodych płocczan Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, sfinansuje projekty bezpłatnego wypoczynku wakacyjnego w Płocku. Organizację czasu wolnego dla najmłodszych zapewni pięć organizacji pozarządowych, które otrzymają w sumie ok. 120 tys. zł. Letni wypoczynek zostanie dofinansowany przez Fundację w ramach organizowanego już po raz ósmy konkursu „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” pozytywnie zaakceptowała wszystkie wnioski jakie wpłynęły na organizację zajęć dla dzieci pozostających w mieście w okresie wakacji.

W tym roku w konkursie „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło” zostały dofinansowanie projekty:

Stowarzyszenie Człowiek Kultura

Wakacje na scenie

Bezpłatne półkolonie (5 dni x 6 turnusów), w programie półkolonii: pięciodniowe warsztaty teatralne, zakończone spektaklem z udziałem dzieci oraz dodatkowe atrakcje (np. kino, Galeria Sztuki w Płocku), 6 turnusów x 15 dzieci.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 10 – 14 lat (dzieci urodzone w latach 2007-2011 zameldowane na terenie Miasta Płocka)

Kontakt e-mail: czlowiekkultura@czlowiekkultura.pl

Terminy: 05-09.07.2021; 12-16.07.2021; 19-23.07.2021; 26-30.07.2021; 16-20.08.2021; 23-27.08.2021

Liczba uczestników w jednym turnusie: 15 dzieci

Rekrutacja: odbędzie się 27 czerwca (niedziela) w godz. 9:00-12:00 w Szkołach Katolickich w Płocku, ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A.

Dodatkowa rekrutacja na półkolonie

Zapraszamy również dzieci urodzone w 2012 roku!

Rekrutacja odbędzie się w czwartek 1 lipca w godz. 16:00 – 18:00 w Szkołach Katolickich w Płocku, ul. Abp. A.J. Nowowiejskiego 2A.

Wolne miejsca na turnusy: 12-16 lipca, 19-23 lipca, 26-30 lipca, 16-20 sierpnia oraz 23-27 sierpnia.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie:

Dokumenty rekrutacyjne na półkolonie „Wakacje na scenie” dostępne są na stronie:
http://czlowiekkultura.pl/wakacje-na-scenie/

To będzie niezwykła, wakacyjna przygoda, podczas której dzieci będą uczestniczyć w różnorodnych warsztatach teatralnych, spędzą kreatywnie czas, poznają nowych kolegów i koleżanki, a przede wszystkim wystąpią w spektaklu teatralnym!

 

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku

Zdrowo, radośnie i z przyrodą

Dwie imprezy plenerowe: „Czyta-My, Rysuje-My, Zgaduje-My” – rodzinny piknik na osiedlu Podolszyce Pł. oraz „Lato w kolorze zielonym” – rodzinny piknik na osiedlu Radziwie; dwie noce w ogrodzie bibliotecznym z autorami literatury dziecięcej; ponadto 16 warsztatów ruchowo – sensoplastycznych pn. „Kwitnące umysły” (8 w lipcu i 8 w sierpniu)

Grupa odbiorców: wszyscy mieszkańcy Płocka

Kontakt e-mail: metod@ksiaznicaplocka.pl

szczegółowy harmonogram spotkań i imprez

Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG

Wakacje z Futbolgangiem

Bezpłatne półkolonie 5-dniowe dla 2 grup (każda grupa po 15 os.). Program przewiduje zajęcia sportowe, promowanie zdrowego trybu życia z zajęciami dodatkowymi (ZOO Płock, zajęcia w parku trampolin)

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 7 -13 lat (roczniki 2008-2014)

Termin: 16-20.08.2021

Kontakt e-mail: z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl

Rekrutacja: 16.07.2021 w godz. 9:00-11:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, pasaż Vuka Karadżica 1

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w półkoloniach znajdują się na stronie: www.futbolgang.plo.pl

ilość miejsc – 30 osób.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku – partner projektu.
Organizacja zastrzega sobie możliwość przyjęcia zgłoszeń dzieci najbardziej potrzebujących!!! Jedna osoba może zapisać jedno dziecko, nie będą przyjmowane zapisy zbiorowe.
Więcej szczegółów dotyczących półkolonii pod adresem e-mail: z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl

 

Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w działaniu”

W zdrowym ciele – zdrowy duch!

Bezpłatne półkolonie (5 dni x 3 turnusy), w programie dodatkowe atrakcje: ścianka wspinaczkowa, gra terenowa, zajęcia ogólnorozwojowe oraz warsztaty rękodzielnicze., 3 turnusy x 15 dzieci.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 6 – 15 lat

Kontakt e-mail: biuro.ambitni@gmail.com

Terminy: 12-16.07.2021; 19-23.07.2021; 26-30.07.2021

Rekrutacja: zapisy na półkolonie mailowo, informacja poniżej👇

Miejsce półkolonii: Centrum Konferencyjno-Piknikowe Nad Wisłą, ul. Parowa 10 w Płocku organizowane przez Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”
Terminy półkolonii:
👉I TURNUS: 12-16 lipca
👉II TURNUS: 19-23 lipca
👉III TURNUS: 26-30 lipca
Półkolonie odbywać się będą od godz. 8.00 do 16.00. Zapewniamy II śniadanie i obiad.
Zapraszamy dzieci urodzone od 2005 r. do 2015 r. i zameldowane w Płocku.

❗️Zapisy ruszają od 28.06.2021 r. od godziny 8:00.
Karty kwalifikacyjne, regulamin półkolonii oraz oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dostępne są na naszej stronie internetowej
http://ambitni.org.pl/…/polkolonie-2021-w-zdrowym…/
Wypełnione zgłoszenia wraz z podpisanymi regulaminami kierujemy na adres mailowy: tomasz.obrebski@motywacja.com.pl

 

Fundacja NowyStart.PL

Wakacje naukowo – sportowe

Półkolonie (5 dni x 1 turnus), w programie półkolonii: pięciodniowe warsztaty w laboratorium chemicznym, ćwiczenia poprawiające postawę i inne atrakcje (np. kino, ZOO)

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 7 – 9 lat (dzieci urodzone w latach 2011, 2012, 2013 zameldowane na terenie Miasta Płocka)

Kontakt e-mail: fundacjanowystart@gmail.com

Termin: 05-09.07.2021, 5 dni w godzinach 7:30-15:30

Rekrutacja: drogą mailową zaczyna się od dnia 28.06.2021r. od godz. 8:00 rano

mail na adres fundacjanowystart@gmail.com
z poniższymi informacjami:
1. Imię nazwisko dziecka
2. Miejsce zameldowania (UWAGA PÓŁKOLONIE TYLKO DLA DZIECI Z PŁOCKA)
3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
4. Imię nazwisko oraz nr tel. opiekuna prawnego.

Pierwsze 15 osób zostanie zapisanych na listę półkolonii, kolejne osoby trafią na listę rezerwową!

PLAN DNIA na półkoloniach „Wakacje naukowo-sportowe”
➡️7.30. – 8.00. – przyjęcie dzieci (czas wolny na gry i zabawy);
➡️8.00. – 9.45. – zajęcia sportowo korekcyjne na hali sportowej;
➡️9.45. – 10.15. – drugie śniadanie;
➡️10.15. -11.30. – zajęcia warsztatowe w laboratorium chemicznym
➡️11.30.-14.30 – wyjście na, plac zabaw, basen, do kina, do ZOO, na rejs statkiem po Wiśle
➡️14.30. – 15.00. – obiad;
➡️15.00. – 15.30. – czas wolny na własne pomysły gry i zabawy; rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na turnusy i zajęcia opublikujemy wkrótce. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebook.

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza konkurs grantowy „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”

Celem konkursu jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat), pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, preferowane będą te projekty, które zapewnią rekrutację powszechną i otwartą, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku 5-16 lat.

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, oderwania dzieci od monitorów komputerowych, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań oraz budowania pozytywnej postawy ekologicznej. Przy ocenie wniosków istotne będzie pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach konkursu grantowego „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”
organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

 • 140.000 zł na dofinansowanie projektów „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

 • brak, wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: 17 maja 2021 r., godz. 15:00

Sposób składania wniosków: 

 • generator wniosków na naszej stronie

  Generator wniosków o dofinansowanie

 • osobiście w biurze Fundacji, pocztą (list polecony), bądź przesyłką kurierską.
  (o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock

Ogłoszenie wyników konkursu: najpóźniej do dn. 14 czerwca 2021 r.

Wręczenie grantów: 14 czerwca 2021 r.

Okres realizacji działań bezpośrednich związanych z organizacją zajęć dla dzieci: od dn. 28.06.2021 r., maksymalnie do dn. 31.08.2021 r.

Termin złożenia sprawozdania końcowego: 16 września 2021 r.

 

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

regulamin wakacje 2021

wniosek wakacje 2021 doc

wniosek wakacje 2021

umowa wakacje 2021

sprawozdanie_wakacje_2021


Fundusz Grantowy dla Płocka sfinansuje „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło” 

Ponad 620 młodych płocczan będzie mogło spędzić bezpłatnie tegoroczne wakacje w Płocku na wesoło. Na organizację czasu wolnego dla najmłodszych środki finansowe w wysokości ponad 100 tys. zł. przekazała Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Letni wypoczynek zorganizuje dzieciom siedem organizacji pozarządowych, których projekty zostaną dofinansowane przez Fundację w ramach konkursu „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”. Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków odbyło się 18 czerwca 2019 roku o godzinie 14:30 w nowej siedzibie Fundacji.

Jak co roku, pod koniec czerwca Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” rozstrzyga konkurs na najciekawsze projekty płockich organizacji pozarządowych, które mają pomysł na organizację czasu wolnego dla dzieci pozostających w mieści w okresie wakacji. Duże zainteresowanie tegorocznym konkursem i ciekawa oferta przedstawionych projektów sprawiły, że władze Funduszu po raz kolejny zdecydowały o zwiększeniu budżetu konkursu powyżej 100 tys. zł.

W tym roku w konkursie „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło” zostały dofinansowanie projekty:

Stowarzyszenie Człowiek Kultura

NoveLato w Płocku 2019

Półkolonie (5 dni x 3 turnusy) w NoveKino Przedwiośnie. Program półkolonii przewiduje seanse w kinie, spektakle teatralne, zwiedzanie ZOO i żywe lekcje historii w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 5 – 10 lat

Kontakt: 24 367-65-00

Terminy: 8-12.07.2019; 15-19.07.2019; 22-26.07.2019.

Rekrutacja od 27 czerwca br. w NovymKinie Przedwiośnie od godz. 12:00

 

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku

Wakacyjny BOOKiet przygód

Cztery imprezy plenerowe: w lipcu – „Lato lubi zabawę” – rodzinny piknik w Radziwiu; „Noc przygód z Krzysztofem Petkiem” w ogrodzie Książnicy Płockiej; warsztaty teatralne w ogrodzie biblioteki Chotomek „Teatr Form Wielu” pt. „I ty możesz zostać aktorem”, natomiast w sierpniu – piknik literacki na osiedlu Tysiąclecie pt. „Kolorowych mórz mozaika”, osiedle Podolszyce Północ – Wirtualna Podróż Marzeń „Egzotyczna wyprawa na Kubę”. Dodatkowo warszty z egzotycznymi zwierzętami z klubu „Zwierzakoluby” dla dzieci.

Grupa odbiorców: wszyscy mieszkańcy Płocka

Kontakt: 24 268-00-36

szczegółowy harmonogram spotkań i imprez:http://ksiaznicaplocka.pl/wp-content/uploads/2019/06/w2019.pdf

 

Płocka Akademia Rękodzieła

Twórcze Indiańskie Wakacje

20 warsztatów rękodzielniczych (10 warsztatów w tygodniu) 1: Obróbka drewna; 2: Ceramika; 3: Makrama; 4: Filcowanie; 5: Szycie elementów stroju indiańskiego

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 5 – 12 lat

Kontakt: 692-976-469

1. Warsztaty szycia elementów stroju – 08.07.2019, 9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE PIÓROPUSZE
2. Warsztaty makramy – 09.07.2019,
9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE ŁAPACZE SNÓW
3. Warsztaty ceramiczne – 10.07.2019,
9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE TOTEMY
4. Warsztaty filcowania – 11.07.2019,
9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE TORBY
5. Warsztaty obróbki drewna – 12.07.2019,
9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE TARCZE, ŁUKI, STRZAŁY
6. Warsztaty ceramiczne – 15.07.2019,
9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE TOTEMY
7. Warsztaty filcowania – 16.07.2019,
9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE TORBY
8. Warsztaty szycia elementów stroju – 17.07.2019, 9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE PIÓROPUSZE
9. Warsztaty makramy – 18.07.2019,
9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE ŁAPACZE SNÓW
10. Warsztaty obróbki drewna – 19.07.2019,
9:00-12:00 i 13.00-16.00
INDIAŃSKIE TARCZE, ŁUKI, STRZAŁY
Wstęp bezpłatny!!!
MIEJSCE: Pracownia Ceramiczna, Płock, ul. Sucharskiego 2/0
ZAPISY: 692 976 469 lub wiadomość na fb, od 25.06.2019 od 10.00.
Każdy uczestnik może zapisać się na kilka warsztatów, maksymalnie na 5.

 

Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

Niebo Nad Małachowianką

Warsztaty jednodniowe: 5 dni x 2 warsztaty dziennie – warsztaty astronomiczne i meteorologiczne w obserwatorium astronomicznym Małachowianki

Grupa odbiorców: młodzież w wieku 13 – 16 lat

Kontakt: 24 366-36-00

Zapisy:

Wakacje w Płocku na wesoło

 

Płocki Okręgowy Związek Żeglarski

Samuraje pod Żaglami

Jednodniowe warsztaty x 3 dni w tygodniu (6 spotkań) – zajęcia z  żeglarstwa i aikido

Grupa odbiorców: Dzieci i młodzież w wieku 6 -15 lat

Kontakt: 726-045-692

zapisy pod w/w nr telefonu od 21 czerwca 2019 od godziny 15:00

 

Master Kids Płock

Piłkarskie wakacje z Master Kids

Półkolonie 6-dniowe. Program przewiduje zajęcia sportowe, promowanie zdrowego trybu życia z zajęciami dodatkowymi (ZOO Płock, zajęcia w parku linowym, basen)

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 7 -12 lat

Kontakt: 608-319-150

Zapisy i szczegóły rekrutacji w linku poniżej:

https://www.facebook.com/masterkidsplock/

 

Stowarzyszenie Kulturka

Pływaj i tańcz! Aktywne lato z elementami rehabilitacji

Półkolonie (2 turnusy), 4 grupy (po 2 grupy wiekowe w tygodniu). W ramach półkolonii odbędą się zajęcia taneczne oraz rekreacyjno-sportowe m. in. na basenie oraz w zakresie integracji sensorycznej i rehabilitacji

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 5 – 10 lat i młodzież 11 – 16 lat

Daty turnusów: 5-9.08.2019 oraz 19-23.08.2019

Zapisy drogą mailową (link poniżej) od poniedziałku 24 czerwca 2019

https://www.facebook.com/stowarzyszeniekulturka/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBB4bTxPQOtshaeOVfESnEYkOqTYHpc5ViiCA8tDRvrZ3A56nUN8sjP0jWfoB3gJtQSoc1bwTSmjo8M

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza konkurs grantowy „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”

Celem konkursu jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat), pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, preferowane będą te projekty, które zapewnią rekrutację powszechną i otwartą, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku 5-16 lat.

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań. Przy ocenie wniosków istotne będzie pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach konkursu grantowego „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”
organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

 • 100.000 zł na dofinansowanie projektów „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

 • brak, wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: 20 maja 2019 r., godz. 16:00

Sposób składania wniosków: generator wniosków na naszej stronie

Generator wniosków o dofinansowanie

osobiście w biurze Fundacji, pocztą (list polecony), bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock

Ogłoszenie wyników konkursu: najpóźniej do dn. 19 czerwca 2019 r.

Wręczenie grantów: 19 czerwca 2019 r.

Okres realizacji działań bezpośrednich związanych z organizacją zajęć dla dzieci: od dn. 22.06.2019 r., maksymalnie do dn. 31.08.2019 r.

Termin złożenia sprawozdania końcowego: 16 września 2019 r.

 

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

regulamin_wakacje_2019_fin

wniosek_wakacje_2019_fin.doc

wniosek_wakacje_2019_fin

Umowa WAKACJE19_fin

Umowa WAKACJE19_fin

sprawozdanie_wakacje_2019

sprawozdanie_wakacje_2019

Szanowni Państwo,

zakończyła się ocena wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”. Organizacje wnioskujące o dofinansowanie zostały poinformowane o wynikach oceny.
Przed nami pozostały kwestie formalne związane z przekazaniem środków.

Oficjalna prezentacje dofinansowanych wniosków nastąpił podczas uroczystość wręczenia grantów w dniu 21.06.2018 godz. 16.00. w Domu Technika.

 

Zarząd i Rada Fundacji

Płock, 15 czerwca 2018 r.

Celem projektu „Wakacje w Płocku na wesoło” jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku poprzez organizację bezpłatnych i cyklicznych form spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania.

Wiemy jak niezmiernie ważne – szczególnie dla rodziców jest bezpieczne i mądre spędzanie wolnego czasu, szczególnie w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych, od szkoły. Chcielibyśmy, aby oferta zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych w okresie nadchodzących wakacji była w naszym mieście jeszcze bardziej szeroka, dostępna i atrakcyjna dla dzieci i rodziców. Dlatego tez kierujemy zaproszenie do płockich organizacji pozarządowych do aplikowania o granty na organizację takiego wypoczynku.

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza konkurs grantowy „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

Celem konkursu stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat) pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, bez ograniczania działań projektowych tylko do podopiecznych organizacji wnioskującej o grant.

Wnioski o dofinasowanie składać mogą:

W ramach konkursu grantowego „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”
organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

· 80.000 zł na dofinansowanie projektów „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

· brak, wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: 21 maja 2018 r.

Sposób składania wniosków: osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock

Ogłoszenie wyników konkursu: najpóźniej do dn. 15 czerwca 2018 r.

Okres realizacji działań bezpośrednich związanych z organizacją zajęć dla dzieci: od dn. 23.06.2018 r., maksymalnie do dn. 31.08.2018 r.

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

 1. Regulamin Konkursu grantowego „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”
 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – doc
 3. Wniosek o przyznanie dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – pdf
 4. Umowa o dofinansowanie w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”
 5. Sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania w Konkursie Grantowym Wakacje_2018 w płocku na wesoło – doc
 6. Sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – pdf

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Print Friendly, PDF & Email