Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza konkurs grantowy „Wakacje 2017 w Płocku na wesoło”

Celem konkursu stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat) pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, bez ograniczania działań projektowych tylko do podopiecznych organizacji wnioskującej o grant.

Wnioski o dofinasowanie składać mogą:

W ramach konkursu grantowego „Wakacje 2017 w Płocku na wesoło”
organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

· 80.000 zł na dofinansowanie projektów „Wakacje 2017 w Płocku na wesoło”

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

· brak, wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: 19 maja 2017 r.

Sposób składania wniosków: osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-                                                         15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: najpóźniej do dn. 9 czerwca 2017 r.

Okres realizacji projektów: od dn. 15.06.2017 r., maksymalnie do dn. 15.09.2017 r.

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

  1. Regulamin konkursu „Wakacje 2017 w Płocku na wesoło” (pdf.)
  2. Wniosek o dofinansowanie (word., pdf.)
  3. Budżet projektu (xls.)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (pdf.)
  5. Wzór sprawozdania z realizacji projektu (word., pdf.)

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Szczegółowe informacje nt. organizacji wypoczynku np. w formie półkolonii znajdują się w Rozporządzeniu MEN oraz tutaj.

Print Friendly, PDF & Email