Ogłaszamy konkurs!

Konkurs „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło” skierowany jest do płockich organizacji pozarządowych.

Jego celem jest stworzenie możliwości atracyjnego i bezpiecznego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn nie mogą wyjechać na obozy i kolonie poza Płock.

W ramach konkursu nie finansujemy jednak organizacji zorganizowanych form wypoczynku poza Płockiem!

Na projekty dotyczące wakacji czekamy do 22 maja, do godz. 15.00!
Wnioski można przynieść osobiście, lub przesłać pocztą. W tym przypadku, o kwalifikowalności decydować będzie data stempla pocztowego.

Kryteria konkursowe
Wniosek o grant
Raport końcowy

Budżet konkursu sfinansowany został z darowizn
PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie!

Konkurs „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” rozstrzygnęła 11 czerwca 2013 r.
Spośród 10 wniosków, jakie wpłynęły do biura Fundacji w wymaganym terminie, postanowiliśmy przyznać dofinansowanie na 6 projektów w łącznej kwocie blisko 72 tys. zł.
Lista beneficjentów i kontakt

Więcej:
Gazeta Wyborcza
UMP
Plocman

Rozliczenie

Wszyscy beneficjenci projekty zrealizowali i rozliczyli. W sumie, w różnych formach wakacyjnej aktywności, udział wzięło ponad 3,2 tys. młodych płocczan. Pełen raport z realizacji projektów dostępny poniżej:
Raport z realizacji projektów

Print Friendly, PDF & Email