PODSUMOWANIE PROJEKTÓW
„Wakacje w Płocku na wesoło 2015”

Zapraszmy do zapoznania się z raportem z realizacji konkursu grantowego pn. „Wakacje w Płocku na wesoło 2015”.

W tym roku w okresie wakacji płockie organizacje pozarządowe zorganizowały różne formy aktywności, od półkolonii po otwarte spotkania, dla prawie 2400 młodych płocczan.

RAPORT

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTÓW
„Wakacje 2015 w Płocku na wesoło”

Formularze do pobrania:

Raport końcowy wraz z przykładami
Raport końcowy – do edycji

DOFINANSOWANE PROJEKTY – AKTUALNOŚCI
1. Wakacje z Płocką LOT w płockim ZOO – http://www.turystykaplock.eu/aktualnosci/3726-wakacje-z-plocka-lot-w-plockim-zoo-harmonogram.html

2. Wakacje na wesoło z piłką ręczną i judo – https://pl-pl.facebook.com/jutrzenkaplock

3. Summer Basketball ZetGieBe 2015 – http://zetgiebe.pl/zetgiebe-summer-basketball-2015/

4. Drama Class – wakacyjne warsztaty teatralne dla dzieci z elementami języka i kultury angielskiej – https://www.facebook.com/pages/Pierwsze-Ameryka%C5%84skie-Przedszkole-w-P%C5%82ocku/591350214257704?fref=ts

5. Wakacyjne warsztaty sportowe – http://muks21plock.ugu.pl/?p=625

6. Wakacyjne hece w pociągu do literatury – http://ksiaznicaplocka.pl/wp-content/uploads/2015/06/wakacje_2015.pdf

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Na podstawie opinii Rady Programowej i Rady Fundacji, zarząd postanowił przyznać dofinansowanie na realizację 6 wniosków w kwocie ponad 75 000,00 zł. W sumie, wszystkie propozycje finansowane w tym roku przez Fundację adresowane są do blisko 2 tysięcy dzieci i młodzieży z Płocka.

Pieniądze na organizację IV już edycji konkursu „Wakacje 2015 w Płocku na wesoło” przekazał PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

W tym roku granty przyznaliśmy sześciu beneficjentom, którzy w okresie wakacji zorganizują otwarte zajęcia sportowe i kulturalne, ale także zaproszą dzieci na półkolonie i warsztaty.
Tradycyjnie już, w ramach grantu przyznanego przez Fundację, na swoje półkolonie w ZOO zaprosi Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna. Półkolonie, ale na sportowo, z piłką ręczną i judo zorganizuje Jutrzenka Płock i MUKS 21. Sportowy charakter będą miały także otwarte, wakacyjne zajęcia z koszykówki prowadzone przez Zorganizowaną Grupę Basketu. Fundacja „Angielski Dzieciom” zaprosi na wakacyjne warsztaty teatralne z językiem angielskim, których finałem będzie przygotowane przez dzieci przedstawienie teatralne. Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek zorganizuje natomiast pikniki literackie i zaprosi wszystkie chętne dzieci na spotkania animacyjne z książką organizowane we wszystkich placówkach partnera projektu – Książnicy Płockiej.

Uroczyste rozstrzygnięcie „Wakacji 2015 w Płocku na wesoło” odbyło się 25 maja 2015 r. w Płockim ZOO. Podczas uroczystości symboliczne czeki beneficjentom wręczyli przedstawiciele Fundatorów: Roman Siemiątkowski – Wiceprezydent Miasta Płocka, Przewodniczący Rady Fundatorów, Dorota Chmiel – reprezentująca Basell Orlen Polyolefins, Przewodnicząca Rady Fundacji oraz Arkadiusz Ciesielski reprezentujący PKN ORLEN, członek Zarządu Fundacji.
Lista Beneficjentów

Ogłaszamy IV edycję konkursu „Wakacje 2015 w Płocku na wesoło”.
Maksymalna kwota grantu: 15 000 zł
Na wnioski czekamy do 27 kwietnia 2015 r.

Konkurs „Wakacje 2015 w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” finansuje z darowizn Fundatorów PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

kryteria konkursowe
wniosek o grant

Print Friendly, PDF & Email