Powszechny dostęp do Internetu, także wśród najmłodszych, wiąże się nie tylko z licznymi korzyściami, ale i szeregiem niebezpieczeństw. Są to m.in. ryzyka niewystarczającej ochrony prywatności, kontaktu najmłodszych z treściami dla osób dorosłych, cyberprzemocą i mową nienawiści. Jak wynika z badań ponad 80% dzieci między 6. a 12. rokiem życia korzysta z Internetu, spędzając w sieci tygodniowo ok. 15 godzin. W badaniu „Bezpieczeństwo w sieci”, ponad połowa ankietowanych uczniów twierdzi, że jest cały czas online, a 75% uczniów podaje swoje dane osobowe w serwisach społecznościowych. Jednocześnie, aż 74% opiekunów deklaruje, że obawia się zagrożeń, jakie czyhają na ich podopiecznych w świecie wirtualnym. Dane te jednoznacznie wskazują, że istnieje potrzeba zwiększenia wiedzy społecznej na temat odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Program „Serfuję bezpiecznie”, jest jednym z nielicznych programów, które do problematyki cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży podchodzi tak szeroko. Działania były prowadzone w 20. płockich szkołach. Przeprowadzone zostały lekcje dla uczniów w formie interaktywnych warsztatów, spotkania dla rodziców oraz dwie edycje gry miejskiej.

Podczas zajęć dla opiekunów, wykwalifikowani trenerzy podpowiadali, jak rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach związanych z siecią internetową oraz pokazywali, jakie narzędzia można wykorzystać by zablokować dostęp do niepożądanych treści. Uzupełnieniem tych zajęć jest „Poradnik Rodzica”, w którym szczegółowo opisaliśmy zagrożenia w Internecie oraz „Ulotka dla młodzieży” o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu”.

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Print Friendly, PDF & Email