Szanowni Państwo,

publikujemy listę organizacji pozarządowych, które otrzymały rekomendację do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na IX edycje konkursu grantowego. Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie konkursem, a zwycięzcom gratulujemy.

Zapraszamy Państwa do indywidualnych kontaktów z biurem Zarządu celem dostosowania budżetów projektów do zaproponowanego dofinansowania (tel. 24 367 44 44, 601 07 05 06, koordynator@plock.eu).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem konkursu grantowego organizacja, której przyznano grant jest zobowiązana w terminie 3 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu poinformować na piśmie Zarząd o przyjęciu grantu. Brak pisemnej informacji traktowane będzie jako jego odrzucenie.

Lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Przyznana kwota dofinansowania

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych „Dreamnight at the Zoo – Wieczór marzeń w Zoo 2019”             10 000,00 zł
Stowarzyszenie Człowiek Kultura Nasze muzeum jest żywe             20 000,00 zł
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek Z szansą na sukces             15 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola” Głos zza krat – kontynuacja             15 000,00 zł
Płocka Akademia Rękodzieła RĘKA W RĘKĘ czyli rodzinne warsztaty rękodzielnicze             18 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej Klub Seniora „Szansa”             10 000,00 zł
Towarzystwo Naukowe Płockie Zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa Biblioteki im. Zielińskich TNP             10 000,00 zł
Płocki Klub Karate kyokushinkai Fundusz Grantowy dla Płocka pomoże wyrwać z sieci wszystkie dzieci             13 000,00 zł
Klub Strzelecki „Grot” Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży oraz osób dorosłych               6 000,00 zł
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja Projekt edukacyjny Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Nieformalnej             15 000,00 zł
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” Porozmawiajmy szczerze               9 000,00 zł
Fundacja Rykowisko V Bieg Mikołaja               6 000,00 zł
Fundacja FAMILYLAB Polska Spotkajmy się w szkole. Nauczyciel-Uczeń-Rodzic. Konferencja FamilyLab             10 000,00 zł
Stowarzyszenie Petroklezja Psychodrama i terapia śpiewem. Warsztaty dla młodzieży.             10 000,00 zł
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Pszczeli świat             20 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Miś Doremiś             12 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku – Borowiczkach Pierwsza pomoc – ważna sprawa               5 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca” Rozwój i integracja rodzin zastępczych w Płocku             20 000,00 zł
Stowarzyszenie Kawał Sztuki Ferie z tańcem 2019               7 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Lasotczak Podróże do wiedzy               6 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers Na polską nutę – śpiew łączy pokolenia             10 000,00 zł
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 4 minuty             10 000,00 zł

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza IX edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz. 873 z późń zm.).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

  • 300.000 zł

na dofinansowanie projektów IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

  • 25.000 zł

w przypadku projektów IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: do 22 października 2018 r.

Sposób składania wniosków:   za pośrednictwem generatora dostępnego tutaj, osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00 – 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: do 23 listopada 2018 r.

Okres realizacji projektów: od 23.11.2018 r. do dn. 31.08.2018 r.

 

DOKUMENTACJA IX EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin_pdf)
  2. Wniosek o dofinansowanie (Wniosek_pdf, Wniosek_doc)
  3. Budżet projektu (Budzet_xls)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa_pdf)
  5. Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu (Sprawozdanie_biezace_pdfSprawozdanie_biezace_doc)
  6. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_koncowe_pdf, Sprawozdanie_koncowe_doc

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Print Friendly, PDF & Email