Szanowni Państwo,

publikujemy listę organizacji pozarządowych, które otrzymały rekomendację do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na IX edycje konkursu grantowego. Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie konkursem, a zwycięzcom gratulujemy.

Zapraszamy Państwa do indywidualnych kontaktów z biurem Zarządu celem dostosowania budżetów projektów do zaproponowanego dofinansowania (tel. 24 367 44 44, 601 07 05 06, koordynator@plock.eu).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem konkursu grantowego organizacja, której przyznano grant jest zobowiązana w terminie 3 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu poinformować na piśmie Zarząd o przyjęciu grantu. Brak pisemnej informacji traktowane będzie jako jego odrzucenie.

Lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Przyznana kwota dofinansowania

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w PłockuOrganizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych „Dreamnight at the Zoo – Wieczór marzeń w Zoo 2019”            10 000,00 zł
Stowarzyszenie Człowiek KulturaNasze muzeum jest żywe            20 000,00 zł
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i BibliotekZ szansą na sukces            15 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola”Głos zza krat – kontynuacja            15 000,00 zł
Płocka Akademia RękodziełaRĘKA W RĘKĘ czyli rodzinne warsztaty rękodzielnicze            18 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji PłockiejKlub Seniora „Szansa”            10 000,00 zł
Towarzystwo Naukowe PłockieZabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa Biblioteki im. Zielińskich TNP            10 000,00 zł
Płocki Klub Karate kyokushinkaiFundusz Grantowy dla Płocka pomoże wyrwać z sieci wszystkie dzieci            13 000,00 zł
Klub Strzelecki „Grot”Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży oraz osób dorosłych              6 000,00 zł
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna EdukacjaProjekt edukacyjny Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Nieformalnej            15 000,00 zł
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS”Porozmawiajmy szczerze              9 000,00 zł
Fundacja RykowiskoV Bieg Mikołaja              6 000,00 zł
Fundacja FAMILYLAB PolskaSpotkajmy się w szkole. Nauczyciel-Uczeń-Rodzic. Konferencja FamilyLab            10 000,00 zł
Stowarzyszenie PetroklezjaPsychodrama i terapia śpiewem. Warsztaty dla młodzieży.            10 000,00 zł
Regionalne Centrum Edukacji EkologicznejPszczeli świat            20 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”Miś Doremiś            12 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku – BorowiczkachPierwsza pomoc – ważna sprawa              5 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca”Rozwój i integracja rodzin zastępczych w Płocku            20 000,00 zł
Stowarzyszenie Kawał SztukiFerie z tańcem 2019              7 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy LasotczakPodróże do wiedzy              6 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox SingersNa polską nutę – śpiew łączy pokolenia            10 000,00 zł
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe4 minuty            10 000,00 zł

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza IX edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz. 873 z późń zm.).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

  • 300.000 zł

na dofinansowanie projektów IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

  • 25.000 zł

w przypadku projektów IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: do 22 października 2018 r.

Sposób składania wniosków:   za pośrednictwem generatora dostępnego tutaj, osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00 – 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: do 23 listopada 2018 r.

Okres realizacji projektów: od 23.11.2018 r. do dn. 31.08.2018 r.

 

DOKUMENTACJA IX EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin_pdf)
  2. Wniosek o dofinansowanie (Wniosek_pdf, Wniosek_doc)
  3. Budżet projektu (Budzet_xls)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa_pdf)
  5. Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu (Sprawozdanie_biezace_pdfSprawozdanie_biezace_doc)
  6. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_koncowe_pdf, Sprawozdanie_koncowe_doc

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Print Friendly, PDF & Email