23 granty na łączną sumę 266 509 zł – to wynik V edycji konkursu grantowego, jaki Fundacja ogłosiła 16 stycznia 2012 roku. Symboliczne czeki beneficjentom konkursu wręczyli Fundatorzy Fundacji- Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, Przewodniczący Rady Fundatorów, Jerzy Nowaliński Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Członek Rady Fundatorów, Leszek Kurnicki Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu i Komunikacji w PKN ORLEN S.A. oraz Joanna Kaczmarska kierownik ds. kadr w Fabryce Levi Strauss Poland w Płocku.

Levi Strauss Foundation na realizację V edycji konkursu przekazał 50 000 USD. Pieniądze te wsparły darowizny przekazane w listopadzie przez PKN ORLEN S.A. oraz BOP.

V edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła 7 listopada 2011 r. podczas uroczystości w Domu Technika.

Organizacje walczyły o granty w maksymalnej wysokości do 25 000 zł. Czas na składanie wniosków upłynął 7 grudnia 2011 r. W tym czasie do biura Fundacji wpłynęło 59 projektów. Weryfikacji formalnej nie przeszło 7, Rada Programowa, Rada Fundacji oraz zarząd oceniały więc 52 projekty.

W tej edycji premiowaliśmy projekty związane z organizacją czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnosprawnych oraz w okresie przerw w nauce szkolnej, a także skierowane do osób w wieku 60+. Pod uwagę braliśmy również jakość wniosku oraz oddziaływanie społeczne projektu.

Lista beneficjentów V edycji

Raport z realizacji projektów

Formularze:

Kryteria konkursowe
Wniosek o grant
Raport bieżący
Raport końcowy

Print Friendly, PDF & Email