W związku z niewyczerpaniem założonego na IV edycję konkursu grantowego budżetu, Fundacja ogłosiła dogrywkę do IV edycji. Odbyło się to w Auli UMP podczas ogłoszenia wyników IV edycji, czyli 12 lipca 2010 r. Płockie organizacje pozarządowe mogły składać wnioski, wraz z kompletem załączników, do 15 sierpnia 2010 r. Do tego dnia do biura Fundacji wpłynęło 11 wniosków.

Formularze dotyczące dogrywki:

Kryteria konkursowe
Wniosek
Raport bieżący
Raport końcowy

Wnioski opiniowała najpierw Rada Programowa (23 sierpnia), potem Rada Fundacji (2 września), po czym ostateczną decyzję o nagrodzeniu lub niedofinansowaniu złożonych projektów podjął Zarząd Fundacji.

Uchwałą Nr 4/2010 z dnia 2 września 2010 r. zarząd postanowił przyznać 5 grantów na łączną sumę 69 415 zł:

Lista beneficjentów dogrywki

W ocenie wniosków pod uwagę brano:
• Partnerstwo w działaniach
• Pozytywny wpływ na aktywizację i wyrównywanie szans
• Innowacyjny pomysł
• Inicjatywy wspierające budowę kapitału ludzkiego i społecznego

Najczęstsze błędy dyskwalifikujące wnioski:
• Brak uzasadnienia problemu
• Brak rzeczywistych założeń partnerskich
• Cele to nie działania!
• Powielanie pomysłów
• Projekty dublują się z tymi, które finansuje już w ramach swoich konkursów Urząd Miasta Płocka
• Grant nie może być sposobem na zrobienie zakupów!
• Projekt nie jest dla organizacji! Projekt jest dla mieszkańców Płocka!

W poniedziałek 13 września, w sali konferencyjnej Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, Fundacja uroczyście ogłosiła wyniki dogrywki do IV edycji konkursu grantowego. Na spotkanie zaprosiliśmy wszystkich beneficjentów oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Symboliczne czeki przedstawicielom wnioskodawców wręczył zarząd Fundacji. Każda z organizacji miała swoją chwilę na zdjęcia i krótką prezentację nagrodzonego pomysłu.

Czas realizacji projektu: 13 września 2010 r. – 13 lipca 2011 r.

Z przyznanej kwoty beneficjenci wykorzystali 61 345 zł, na co wpływ miała rezygnacja jednego z beneficjentów.

Raport

Print Friendly, PDF & Email