Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza VIII edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinasowanie składać mogą:

W ramach VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych
organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

· 300.000 zł

na dofinansowanie projektów VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

· 25.000 zł

w przypadku projektów VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków:   20 września 2016 r.

Sposób składania wniosków:   osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-                                                         15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: najpóźniej do dn. 15 października 2016 r.

Okres realizacji projektów: od dn. 15.10.2016 r., maksymalnie do dn. 31.08.2017 r.

 

DOKUMENTACJA VIII EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (pdf.)
  2. Wniosek o dofinansowanie (word., pdf.)
  3. Budżet projektu (xls.)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (pdf.)
    1. Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu (word., pdf.)
  5. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (word., pdf.)

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Print Friendly, PDF & Email