FORMULARZE SPRAWOZDAŃ Z REALIZOWANYCH GRANTÓW

Sprawozdanie bieżące
Sprawozdanie końcowe

VII edycję konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła 14 listopada 2014 r. Wnioski konkursowe składać można do 8 stycznia 2015 r.

Maksymalna wysokość grantu to 25 000 zł. Zakładamy wkład własny organizacji w wysokości do 20% wartości projektu.

Ogółem do konkursu wpłynęło 49 projektów ( jeden został wycofany przez projektodawcę). Rada Programowa oraz Rada Fundacji wydały swoją rekomendację odpowiednio 16 i 21 stycznia. Na podstwie obu opinii zarząd podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania 16 beneficjentom.

Lista nagrodzonych projektów

Wszystkie działania finansowane w ramach edycji potrwają do listopada 2015 r.

Konkurs finansujemy z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego w Levi Strauss Foundation.

FORMULARZE KONKURSOWE

Wniosek o grant
Kryteria konkursowe

MEDIA O NAS

o konkursie napisali:
www.plock.eu
Gazeta Wyborcza- Płock

o rozstrzygnięciu konkursu pisali:

Gazeta Wyborcza Płock

PetroNews

Turystyka Płock

Tygodnik Płocki

www.ngo.pl

Print Friendly, PDF & Email