VI edycję konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła uroczyście podczas spotkania, jakie odbyło się 20 lutego 2013 r. w Domu Technika w Płocku.
Zaplanowany budżet konkursu wynosił 300 000 zł, maksymalna kwota grantu sięgała 25 000 zł. Pieniądze pochodzą z darowizn Fundatorów Fundacji: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. a także Darczyńcy Levi Strauss Foundation.

Harmonogram konkursu:
– 20 marca 2013 r. – ostateczny termin składania wniosków, wraz z załącznikami
– 22 kwietnia 2013 r. – ogłoszenie wyników VI edycji konkursu
– 22 kwietnia 2013 r. – 22 lutego 2014 r. – termin kwalifikowalności wydatków i realizacji projektów.

Formularze konkursowe:

Kryteria konkursowe
Wniosek o grant
Raport bieżący
Raport końcowy

O konkursie:
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,13434562,Granty_z_Funduszu__W_tym_roku_do_wziecia_jest_300.html
http://www.portalplock.pl/pl/334_informacje/3619_masz_pomysl_wez_kase_na_jego_realizacje.html
http://www.plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,2999,1,1.html

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu, zgodnie z kryteriami konkursowymi, nastąpiło 22 kwietnia 2013 r. Podczas spotkania w Domu Technika Fundatorzy Fundacji wręczyli symboliczne czeki 25 beneficjentom konkursu na łączną kwotę … 429 485,20 zł! Podczas lektury wniosków Fundatorzy uznali, iż są one tak dobre, że należy zwiększyć budżet konkursu!

lista beneficjentów

O rozstrzygnięciu konkursu:
Gazeta Wyborcza Płock
UMP
PetroEcho.pl
naszemiasto.pl
www.ngo.pl

Raport z realizacji projektów

Wszystkie projekty finansowane w ramach VI edycji konkursu grantowego zostały zrealizowane i rozliczone. Beneficjenci wykorzystali sumę 421 918,12 zł.

Raport z realizacji VI edycji – cz 1.
Raport z realizacji VI edycji – cz. 2.

KONKURS NA FOTOREPORTAŻ

Regulamin
Oświadczenie

Print Friendly, PDF & Email