IV edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła podczas uroczystości, jaka odbyła się 26 kwietnia w Auli Urzędu Miasta Płocka.
W spotkaniu uczestniczyli Fundatorzy Fundacji, Prezydent Płocka Mirosław Milewski – Przewodniczący Rady Fundatorów oraz jej Członkowie: Marek Serafin Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii, Karol Marek Sęp Wiceprezes Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. W uroczystości wziął także udział Prezes BOP Pan Paul Augustowski.
Podczas spotkania Fundatorzy przekazali Fundacji symboliczne czeki: PKN ORLEN S.A. na 150 000 zł , BOP na 50 000 zł.

Wnioski o grant organizacje mogły składać do 31 maja 2010 roku. Do biura Fundacji w tym czasie wpłynęło 51 projektów. Dwa nie spełniały kryteriów formalnych, do dalszej weryfikacji zarząd przekazał 49 wniosków.

Wnioski opiniowały: Rada Programowa ( 14 czerwca 2010 r.) oraz Rada Fundacji i Zarząd ( 21 czerwca 2010 r.).

Ostatecznie zarząd Uchwałą Nr 1/2010 postanowił przyznać 22 granty na łączną sumę 229 343 zł.

Symboliczne czeki beneficjentom konkursu podczas uroczystości, jaka odbyła się 12 lipca 2010 r. w Auli UMP, wręczyli: Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka, Karol Marek Sęp Wiceprezes BOP, Beata Karpińska kierownik Biura Prasowego PKN ORLEN S.A. oraz przedstawiciele „Złotego Darczyńcy Fundacji” Levi Strauss Foundation Silvia Raccagni i Joanna Kaczmarska. Darczyńca na poczet IV edycji konkursu przekazał 50 000 USD.

Formularze dotyczące IV edycji:

Skład Rady Programowej IV edycji:
– Kazimierz Waluch – Przewodniczacy Rady
– Leszek Harabasz
– Tomasz Korga
– Halina Płuciennik
– Adam Mieczykowski
– Joanna Koprowicz

Z przyznanej kwoty beneficjenci wykorzystali 201 262,52 zł, na co wpływ miała przede wszystkim rezygnacja jednego z beneficjentów z przyznanego grantu.

Jak napisać dobry wniosek? Prezentację i wykład przygotowali dr Kazimierz Waluch Przewodniczący Rady Programowej Fundacji oraz dr Joanna Koprowicz.

Print Friendly, PDF & Email