I edycję konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła 21 czerwca 2006 roku.
Wnioski o dofinansowanie projektów organizacje pozarządowe mogły składać do 24 lipca 2006 roku. W tym czasie, do biura Fundacji wpłynęły 52 wnioski. Wszystkie pod kątem formalnym ocenił Zarząd, następnie pod kątem merytorycznym oceniły je Rada Programowa ( 17 sierpnia 2006 r. ) oraz Rada Fundacji ( 25 sierpnia 2006 r.). Posiłkując się tymi opiniami, Zarząd Fundacji, na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2006 roku, Uchwałą Nr 2/2006 podjął decyzję o przyznaniu 26 grantów na łączną sumę 596 653 zł.
Projekty były realizowane w cyklu rocznym.

Skład Rady Programowej opiniującej wnioski ( I edycja)

Rada Fundacji powołała Radę Programową I kadencji Uchwałą Nr 5/2006 z dnia 31 maja 2006 roku.

– Tomasz Korga
– Andrzej Grabowski
– Maria Górecka
– Jolanta Bieniek
– ks. prof. Wojciech Góralski

Przewodniczącą Rady Programowej decyzją Rady Fundacji została Maria Górecka.

Print Friendly, PDF & Email