Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza konkurs grantowy „Wakacje 2023 w Płocku na wesoło”

 

Ogłaszamy konkurs Wakacje 2023 w Płocku na wesoło.
Celem konkursu jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat), pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, preferowane będą te projekty, które zapewnią rekrutację powszechną i otwartą, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku 5-16 lat.

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, oderwania dzieci od monitorów komputerowych, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań oraz budowania pozytywnej postawy ekologicznej. Przy ocenie wniosków istotne będzie pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach konkursu grantowego „Wakacje 2023 w Płocku na wesoło” organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

 

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

brak, wymagany jest 20% wkład własny

 

Termin składania wniosków:

do 22 maja 2023 r., godz. 15:00.

 

Sposób składania wniosków:

 

Generator wniosków o dofinansowanie

osobiście w biurze Fundacji, pocztą (list polecony), bądź przesyłką

kurierską.

(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura

Fundacji).

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”,

ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock.

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

najpóźniej do dn. 20 czerwca 2023 r.

 

Wręczenie grantów:

najpóźniej do dn. 23 czerwca 2023 r.

 

Okres realizacji działań bezpośrednich związanych z organizacją zajęć dla dzieci:

od dn. 26 czerwca 2023 r., maksymalnie do dn. 31 sierpnia 2023 r.

 

Termin złożenia sprawozdania końcowego:

15 września 2023 r.

 

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

Regulamin konkursu Wakacje 2023 w Płocku na wesoło

Wniosek 2023

Umowa Wakacje w Płocku na wesoło 2023

Sprawozdanie końcowe_wakacje_2023 – załącznik nr 3 do regulaminu 2023

Załącznik nr 4 do regulaminu – wizerunek dziecko 2023

Załącznik nr 5 do regulaminu – wizerunek os. dorosła 2023

Załącznik nr 6 do regulaminu – klauzula informacyjna 2023

Print Friendly, PDF & Email