Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza konkurs „Wakacje 208 w Płocku na wesoło”. W ramach projektu płockie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów skierowanych na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży nie tylko w Płocku, ale także w powiecie płockim, gostynińskim i sierpeckim. Wnioski przyjmowane będą 21 maja, a zwycięzców konkursu poznamy do 15 czerwca 2018 r.

Jak co roku, wiosną Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło”. To tradycyjna w naszym mieście szansa dla organizacji pozarządowych planujących zorganizowanie dla najmłodszych płocczan (w wieku 5-16 lat) różnorodnych form aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji. Projekty, na które Fundusz Grantowy zaplanował w tym roku 80 000 zł., powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów. Co ważne, nie tylko członków lub podopiecznych organizacji wnioskującej o dofinansowanie, a wartość projektu uzależniana jest od jego skali i zaplanowanych działań.

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań, zwiększania wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, a także do rozwijania talentów oraz pozwalających nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia. Przy ocenie wniosków brane będzie pod pozytywne oddziaływanie na wyrównanie szans, nowatorskie i niestandardowe formy zajęcia w formie codziennych spotkań.

Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” po raz pierwszy „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosił w 2012 r. Była to odpowiedź na problem małej ilości stacjonarnych, zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock. Wakacyjny konkurs grantowy, corocznie spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie, ale także aktywnych płocczan zainteresowanych udziałem swoich dzieci w projektach. W dotychczasowych pięciu edycjach konkursu dofinansowanych zostało 35 projektów na łączną kwotą prawie 420 tys. zł. W projektach tych udział wzięło blisko 10.000 młodych płocczan.

Przypominamy, na wnioski konkursowe Fundacja oczekuje tylko do 21 maja, do godziny 18.00.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu grantowego „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

Wniosek o przyznanie dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – doc

Wniosek o przyznanie dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – pdf

Umowa o dofinansowanie w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

Sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + piętnaście =

Post comment