Pierwszą edycję konkursu „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła 12 listopada 2012 roku. Płockie organizacje pozarządowe miały miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków.
Do 12 grudnia 2012 roku do biura Fundacji wpłynęło 10 projektów na sumę blisko 116 tys. zł. Budżet konkursu wyniósł natomiast 60 000 zł.

kryteria konkursowe
wniosek o grant
raport końcowy

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie Rady Programowej ( 4 stycznia 2013 r.) , Rady Fundacji ( 7 stycznia 2013 r. ) oraz zarządu (9 stycznia 2013 r.), który na podstawie tych opinii wydał ostateczną decyzję o przyznaniu 6 grantów na sumę 58 974 zł.

Lista beneficjentów

Spotkanie poświęcone rozdaniu grantów odbyło się 14 stycznia w Domu Technika w Płocku.

Gazeta Wyborcza Płock, 14 stycznia 2013 r., autor: Krzysztof Bilinkiewicz
Urząd Miasta Płocka

Konkurs został w całości sfinansowany z dotacji przekazanych Fundacji przez PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Raport z realizacji projektów

Print Friendly, PDF & Email