I edycję konkursu „Wakacje w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła 23 kwietnia 2012 r.

Wnioski, jakie wpłynęły do konkursu, opiniowała Rada Programowa ( 22 czerwca) oraz Rada Fundacji (25 czerwca). W oparciu o opinie obu Rad, decyzję o przyznaniu grantów podjął zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r.

Na organizację letniego wypoczynku dla około 300 dzieci i młodzieży Fundacja przyznała 6 grantów łącznej wartości 59 966 zł.

Lista beneficjentów

Konkurs został sfinansowany z darowizn PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Kryteria konkursowe
Raport końcowy

Beneficjenci konkursu wykorzystali 51 875 zł. Z realizacji projektu, z uwagi na problemy z rekrutacją zrezygnował jeden z beneficjentów. Z wakacyjnych form wypoczynku organizowanych w ramach konkursu „Wakacje w Płocku na wesoło” skorzystało w sumie 230 dzieci.
Raport z realizacji konkursu: raport

Print Friendly, PDF & Email