OGŁASZAMY KONKURS!

Konkurs „Wakacje 2014 w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła 3 marca. Nabór wniosków zamknięty został 3 kwietnia. W tym czasie do biura Fundacji wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie przeszły weryfikację formalną, następnie zostały przekazane do oceny Radzie Programowej ( 14 kwietnia) oraz Radzie Fundacji (28 kwietnia).

kryteria konkursowe
wniosek o grant
raport końcowy

ROZSTRZYGNIĘCIE

Na podstawie opinii Rady Programowej i Rady Fundacji, zarząd postanowił przyznać dofinansowanie na realizację 6 wniosków w kwocie 67 530 zł. Deklarowana przez beneficjentów liczba dzieci objęta działaniami projektowymi to 2076!
Uroczyste rozstrzygnięcie „Wakacji 2014 w Płocku na wesoło” odbyło się 8 maja. Podczas uroczystości symboliczne czeki beneficjentom wręczyli przedstawiciele Fundatorów: Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka, Thomas Srnka, Prezes BOP oraz Zbigniew Burżacki w imieniu PKN ORLEN.

LISTA BENEFICJENTÓW

O uroczystości i laureatach napisali:

Gazeta Wyborcza Płock
PetroNews.pl
Plocman
UMP
Dziennik Płocki
www.ngo.pl
film
portalplock.pl

galerie beneficjentów:
TPP

Zapraszamy do lektury raportu z przebiegu finansowanych przez nas projektów.

Print Friendly, PDF & Email