III edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła 19 grudnia 2008 roku podczas uroczystego podsumowania II edycji konkursu.
Wnioski o grant organizacje mogły składać od 2 do 30 stycznia 2009 roku. W tym czasie do Biura Fundacji wpłynęło 56 wniosków na łączną kwotę blisko miliona złotych. Wszystkie przeszły dokładną weryfikację. 11 lutego opiniowała je Rada Programowa, 18 lutego Rada Fundacji, w końcu Zarząd, posiłkując się opiniami obu Rad, 25 lutego przyznał 33 granty na łączną sumę 299 108,16 zł. Wszystkie sumy, jakie przyznała Fundacja, przypisane są konkretnym propozycjom budżetowym.

Jedna z organizacji projektu nie zrealizowała i rozwiązała umowę o dofinansowanie, w pozostałych przypadkach, 32 beneficjentów wykorzystało sumę 279 675, 98 zł .

Projekty finansowane przez Fundację w III edycji konkursu grantowego realizowane były w cyklu 10 -o miesięcznym.

Skład Rady Programowej opiniującej wnioski (III edycja)

Rada Fundacji powołała Radę Programową III kadencji Uchwałą Nr 1/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku.

– Leszek Harabasz
– Tomasz Korga
– Halina Płuciennik
– Krzysztof Pesta
– Andrzej Czapski
– Kazimierz Waluch

Przewodniczącym Rady Programowej decyzją Rady Fundacji został Andrzej Czapski.

Print Friendly, PDF & Email