Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Jakubowskiego w Płocku zakupiła dotykową tablicę interaktywną, która będzie wykorzystywana podczas zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, odbywających się w szkole, m.in. podczas kółka matematyczno-informatycznego czy języka angielskiego z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych. Korzystanie z tablicy umożliwi uczniom wchodzenie w fizyczne interakcje z prezentowanym materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów za pomocą rąk. Poprzez dynamiczne doświadczanie ruchu zmieni się również styl nauczania.

Projekt jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku, do której uczęszcza około 620 uczniów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach konkursu grantowego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foudation dla Rad Rodziców na terenie Subregionu Płockiego”.

Sponsor konkursu:

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwadzieścia + 6 =

Post comment