Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła start V edycji konkursu grantowego. Do rozdania mamy 300 000 zł i chcemy wszystkie te pieniądze wydać. Czekamy tylko na dobre i ciekawe projekty- mówiła podczas uroczystości inauguracji edycji Iwona Tandecka prezes zarządu Fundacji.

Na budżet edycji złożyły się darowizny Fundatorów Fundacji. 150 000 zł przekazał PKN ORLEN S.A. Z Funduszem jesteśmy związani od samego początku, do tej pory przekazaliśmy już 1,7 mln zł i cieszę się, że możemy wspierać działania płockich społeczników- mówił Czesław Bugaj Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Efektywności w PKN ORLEN S.A. 80 000 zł przekazał natomiast Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Cieszę się, że możemy pomóc bo jestem pełen uznania dla ciężkiej pracy osób zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych. Często bowiem jest to praca kosztem własnego czasu wolnego, własnej rodziny, przynosząca tylko satysfakcję- mówił członek Rady Fundatorów Fundacji Jerzy Nowaliński, wiceprezes BOP. A Steve Dwyer nowy prezes spółki podkreślał, ż darowizna to wyraz społecznej odpowiedzialności BOP. Doceniam działania Funduszu Grantowego, bo to przykład, którym Płock poszczycić się może nie tylko w Polsce, ale i w Europie– mówił Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, Przewodniczący Rady Fundatorów.

W konkursie startować mogą wszystkie organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku. Wystarczy, że mają dobry pomysł dla miasta i jego mieszkańców wpisujący się w cele statutowe Fundacji. Każda organizacja wnioskować może maksymalnie o 25 000 zł. Dodać jednak należy, iż dofinansowanie Fundacji nie może przekroczyć 80% ogólnej wartości projektu. W tej edycji premiować będziemy projekty związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnosprawnych oraz w okresie przerw w nauce szkolnej. Priorytetowo traktować będziemy również wnioski skierowane do osób w wieku 60+. Nie znaczy to jednak, iż inne projekty są na straconej pozycji – mówiła Tandecka- trzeba przekonać nas ciekawym pomysłem i dobrze napisanym projektem.

By projekty były ciekawe i dobrze napisane przedstawiamy społecznikom dwie propozycje.

Pierwsza to szkolenie „Kreatywny Płock”, które Fundacja organizuje wspólnie z PKN ORLEN S.A. Podczas szkolenia trenerzy z Fundacji Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych z Warszawy pokażą, jak wykorzystać kreatywne techniki myślenia w codziennej pracy. Szkolenie odbędzie się 18 listopada, rekrutujemy do 10.

Druga propozycja to klub studenta, który powstaje przy Fundacji. Każda organizacja, która ma ochotę nawiązać współpracę z wolontariuszami, którzy pomogą w napisaniu i realizacji projektu, mogą zgłosić takie zapotrzebowanie w biurze Funduszu. Studenci w ramach tego projektu natomiast zdobędą pierwsze doświadczenie zawodowe.

Na wnioski w ramach V edycji czekamy do 7 grudnia. Rozstrzygnięcie planujemy na 16 stycznia 2012 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × dwa =

Post comment