Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zakończyła nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu grantowego. O granty walczy w sumie 51 projektów.

Tradycyjnie już, największą ilość projektów organizacje złożyły ostatniego dnia naboru, czyli w poniedziałek- mówi Iwona Tandecka prezes zarządu Fundacji. Kilka wniosków dotarło do nas także we wtorek, za pomocą poczty. Liczba 51 może więc się zwiększyć, jeśli kolejne wnioski dotrą do nas również tą drogą- dodaje Tandecka. O ich kwalifikacji decydować będzie bowiem data stempla pocztowego. Projekty opiewają na ogólną sumę 1 458 854,68 zł. Organizacje wnioskują o 853 778,45 zł. W tej edycji startuje też wiele stowarzyszeń, które stają w konkursie grantowym po raz pierwszy, lub też, jest to ich pierwszy konkurs, bo działają od np. miesiąca.

Obecnie wnioski przechodzą weryfikację formalną. 14 czerwca spotka się Rada Programowa, która je wstępnie oceni. Następnie, posiłkując się opinią Rady Programowej, nad projektami pochyli się Rada Fundacji, którą tworzą przedstawiciele Fundatorów, czyli PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz UMP. W tym roku po raz pierwszy także swoją ocenę wyda nowy Darczyńca Fundacji, który będzie miał poważny udział finansowy w budżecie IV edycji konkursu. Jego tożsamość beneficjenci poznają podczas specjalnej uroczystości, jaką zorganizujemy 12 lipca w Auli UMP. Wówczas także dowiedzą się, w jakim stopniu dofinansujemy ich projekty.

Ostateczną decyzję o przyznaniu grantów podejmie zarząd Fundacji. W jej wydaniu weźmiemy pod uwagę oceny Rady Programowej oraz Rady Fundacji.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach III edycji konkursów grantowych wsparła już 87 projektów ogólną sumą ponad 1,2 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × dwa =

Post comment