Projekt ANGIELSKIE PODRÓŻE – TE MAŁE I DUŻE skierowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat i 10-14, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę w zakresie języka angielskiego, ale nie są w stanie uczęszczać na dodatkowe zajęcia. Priorytetową grupę stanowią dzieci ze szkół państwowych oraz świetlic środowiskowych i miejskich z terenu miasta Płocka.

 

Podczas zajęć, poprzez zabawę, dzieci przyswajają nowe informacje, poszerzają wiedzę, którą już posiadają. W przyjaznej i radosnej atmosferze dzieci nabywają pewności w posługiwaniu się językiem angielskim. Celem zajęć jest poznawanie innej kultury, zwyczajów, ale także sposobu pracy w zespole.

 

Pomysłodawcą i realizatorem projektu „Angielskie podróże – te małe i duże” jest pani Justyna Wiśniewska. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach III edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − siedem =

Post comment