Ogłoszenie Laureatów XI i V edycji konkursu grantowego

Fundusz Grantowy sfinansuje, a Ty skorzystaj.  Ruszają kolejne projekty dla płocczan.  Czternaście inicjatyw organizacji pozarządowych oraz sześć projektów opracowanych przez osoby indywidualne i grupy nieformalne otrzymało wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Łącznie dwadzieścia grantów udzielonych na realizację projektów dla płocczan, umożliwi organizację inicjatyw służących m.in. podniesieniu kompetencji u dzieci, rodziców i opiekunów,…

Uroczystość ogłoszenia Laureatów XI i V edycji konkursu grantowego

Fundusz Grantowy sfinansuje, a Ty skorzystaj.  Ruszają kolejne projekty dla płocczan.   Czternaście inicjatyw organizacji pozarządowych oraz sześć projektów opracowanych przez osoby indywidualne i grupy nieformalne otrzymało wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Łącznie dwadzieścia grantów udzielonych na realizację projektów dla płocczan, umożliwi organizację inicjatyw służących m.in. podniesieniu kompetencji u dzieci, rodziców i…

Oficjalne ogłoszenie wyników XI i V edycji konkursu grantowego

Kontynuujemy wsparcie projektów dla płocczan Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” sfinansuje 20 projektów, które będą realizowane dla mieszkańców miasta przez płockie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne. W ten sposób utrzymujemy naszą niezmienną misję, określoną przez społecznie odpowiedzialnych Fundatorów, czyli pracę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka. Środki finansowe – dzięki którym…

Zapraszamy na uroczystość ogłoszenia Laureatów XI i V edycji konkursu grantowego

Szanowni Państwo W związku z dokonaniem wyboru Laureatów V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych oraz XI edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, serdecznie Państwa zapraszam na uroczystość wręczenia grantów, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 17:00 w Oddziale Art déco Muzeum Mazowieckiego w Płocku mieszczącym się…

Uwaga – dziś o godzinie 15:00 upływa termin składania wniosków !!!

28 listopada o godzinie 15:00 kończy się czas na złożenie wniosków w ramach XI i V edycji konkursów grantowych. Szczegóły na www.fundusz-grantowy.pl w zakładce Konkursy grantowe pod linkami: Dla organizacji pozarządowych: https://fundusz-grantowy.pl/konkursy-grantowe/konkursy-grantowe-dla-ngo/xi-edycja/ Dla osób indywidualnych i grup nieformalnych: https://fundusz-grantowy.pl/konkursy-grantowe/konkursy-grantowe-dla-osob-indywidualnych/v-edycja/

Uroczystość ogłoszenia XI i V edycji konkursu grantowego

W dniu 26 października 2022 r. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprosił organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów służących mieszkańcom Płocka. To już XI edycja konkursu, w której zostaną przyznane finanse organizacjom pozarządowym oraz V edycja w ramach, której środki finansowe otrzymają osoby indywidualne i podmioty…

Ogłaszamy konkurs grantowy w ramach XI edycji dla organizacji pozarządowych i V edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów służących mieszkańcom Płocka. To już XI edycja konkursu, w której zostaną przyznane finanse organizacjom pozarządowym oraz V edycja w ramach, której środki finansowe otrzymają osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone. O dotacje można się ubiegać…