Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera kreatywność płocczan

Kreatywni i chętni do działania płocczanie otrzymali dofinansowanie z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację projektów służących lokalnej społeczności. Wsparcie zostało przyznane w ramach konkursów grantowych, których rozstrzygnięcie ogłoszono 14 czerwca. To już XII edycja, podczas której o środki finansowe na realizację projektów ubiegały się płockie organizacje pozarządowe i VI edycja umożliwiająca pozyskanie wsparcia przez osoby indywidualne i grupy nieformalne.

Atrakcyjne, różnorodne i adresowane do szerokiego grona płocczan projekty społeczne finansowane są przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” z darowizn ze strony ORLEN oraz spółki Basell Orlen Polyolefins przy współpracy z władzami samorządowymi. Pierwsze granty przyznano 21 lat temu. Od tego czasu sfinansowano ponad 460 projektów o wartości przeszło 6,5 mln zł.

W tym roku mieszkańcy Płocka będą mogli skorzystać z atrakcyjności 14 projektów. Dziesięć z nich zostanie zrealizowanych przez lokalne stowarzyszenia, fundacje i klub sportowy, a cztery przez osoby indywidualne.

W tegorocznej edycji, bezpośrednim wsparciem zostanie objęta grupa prawie 1500 osób. Płocczanie zainteresowani samorozwojem lub edukacją dzieci, a także odkrywaniem nieznanych obszarów społecznych, czy też wiedzy historycznej będą mogli skorzystać z różnorodnych projektów.

Poznaj Laureatów XII i VI edycji konkursów grantowych!!! Szczegółowe informacje z listą Grantobiorców dostępne są pod linkiem: https://fundusz-grantowy.pl/oficjalne-ogloszenie-wynikow…/
Zapraszam do odwiedzenia galerii ze zdjęciami: https://fundusz-grantowy.pl/aktualnosci/galeria/
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jeden × 2 =

Post comment