Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zakończyła nabór prac w ramach konkursu „Bajka Płock”. W sumie, płockie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zgłosiły 10 prac. Teraz przed nami ich ocena i wybór trzech najlepszych, które nagrodzimy wycieczką.

Konkurs „Bajka Płock” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła po raz pierwszy. Jego celem jest motywacja, ale też wewnętrzna integracja świetlic i klubów, które zajmują się najmłodszymi płocczanami. Dzieci w czasie wakacji miały wymyśleć i zilustrować opowieść o Płocku. Jak daleko poniosła ich wyobraźnia? Przekonamy się już wkrótce. W przyszłym tygodniu bowiem prace oceniać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele władz Fundacji i Rady Programowej.

Już teraz można jednak powiedzieć, że przynajmniej jeśli chodzi w warstwę plastyczną, to w Płocku drzemią ogromne pokłady kreatywności Wyniki konkursu ogłosimy już wkrótce.

Konkurs w całości finansowany jest z darowizn PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 2 =

Post comment