Dzięki wsparciu Fundacji jeszcze w tym miesiącu ruszy Klub Teleinformatyczny dla bezrobotnych!

Projekt realizuje Stowarzyszenie bezrobotnych i osób działających na rzecz bezrobotnych „Concordia”. Mamy tremę, i to wielką- mówi Małgorzata Bednarska Prezes Stowarzyszenia. Jesteśmy bowiem młodą organizacją, zarejestrowaliśmy się w połowie ubiegłego roku i to debiut naszej działalności, nigdy wcześniej nie realizowaliśmy żadnego projektu – dodaje. W styczniu Stowarzyszenie złożyło dwa wnioski w konkursie grantowym. Jeden, Nowoczesna droga do pracodawcy , zakładający powołanie w Płocku Klubu Teleinformatycznego dla bezrobotnych, spotkał się z zainteresowaniem władz Fundacji i otrzymał grant w wysokości 12 720 zł. z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów i honorarium dla informatyka, który będzie udzielał bezpłatnych porad osobom poszukującym pracy.

Planujemy ruszyć tydzień po Świętach Wielkanocnych – mówi Bednarska. Stowarzyszenie dysponuje już salą, którą w ramach partnerstwa w realizacji projektu użyczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Klub powstanie więc na parterze budynku MOPS-u przy Wolskiego. Tu bezrobotni będą mogli skorzystać z czterech stanowisk komputerowych – dwóch użyczonych przez MOPS i dwóch zakupionych dzięki grantowi, przyznanemu przez Fundację. Klub pracował będzie codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki , dyżurować tu będzie informatyk, w pozostałe dni dyżury podzielono między członków Stowarzyszenia i wolontariuszy. Osoby, które przyjdą do Klubu, będą mogły samodzielnie, bądź przy naszej pomocy, poszukać ofert pracy w sieci, skorzystać z poczty elektronicznej, przygotować dokumenty aplikacyjne i je wydrukować- mówi Prezes Bednarska. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie.

Skąd pomysł na taki projekt? Ustalenia pracowników socjalnych dokonywane w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych potwierdzają fakt, iż osoby bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej nie są w stanie zaspokoić potrzeb związanych z zakupem komputera i usług internetowych. Tym samym (…) nie mają możliwości spożytkowania wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technik informatycznych , nabytych w trakcie szkoleń i kursów zawodowych organizowanych przez Miejski Urząd pracy i MOPS- czytamy we wniosku o grant.

Według statystyk Miejskiego Urzędu Pracy na koniec lutego w Płocku bez pracy pozostawały 7 743 osoby. Mniej niż w lutym 2008 roku, ale więcej niż w styczniu 2009 roku. Stopa bezrobocia wyniosła 11,5 %, dla porównania w styczniu 2009 roku wynosiła 10,9%. Ponad połowa osób pozostających bez zatrudnienia to kobiety i osoby długotrwale bezrobotne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedem − 7 =

Post comment