Będzie tyflomapa, będą pomoce dydaktyczne i notatniki brajlowskie- wszystko po to, by w Płocku zniknęły bariery edukacyjne dla dzieci niewidomych i słabo widzących.

Projekt pod nazwą „ Daisy to w ogóle nie znaczy stokrotka” realizuje Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „ De Facto”. W momencie przyznania grantu przez Fundację „ Fundusz Grantowy dla Płocka” nawet nie przypuszczaliśmy, jak on się rozrośnie- mówi koordynująca program Renata Nych. W ramach przyznanego grantu Stowarzyszenie opracuje bazę danych dzieci niewidomych i słabo widzących z Płocka, powstaną także pomoce dydaktyczne : mapy i atlasy geograficzne, biologiczne i historyczne. Projekt okazał się strzałem w „10-kę”- dodała Renata Nych.

W marcu Stowarzyszenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego zorganizowało konferencję z udziałem nauczycieli, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, dzieci niewidomych i ich rodzin. Efektem konferencji miało być opracowanie tyflomapy ulicy Tumskiej. Wspólnie jednak ustalono, że to ulica agresywna dla dzieci niewidomych i trzeba skupić się na tyflomapie okolic Szkoły Podstawowej Nr 3. Dzięki wypukłej mapie uczniowie zanim rozpoczną naukę w szkole, nauczą się orientacji przestrzennej w tym rejonie.

W ramach finansowanego przez Fundację „ Fundusz Grantowy dla Płocka” projektu, zespół, który zajmie się tyflomapą, stworzy też pomoce dydatktyczne dla dzieci niewidomych. Mapy i atlasy jeszcze w tym roku trafią do tych płockich szkół, do których uczęszczają dzieci słabo widzące i niewidome. – Liczymy na to, że jeśli zespół nauczy się przenosić mapy na formę przyjazną dla niewidomych uczniów, to już nic nie stanie na przeszkodzie by potem samodzielnie przekształcać w ten sposób np. wykresy matematyczne czy plansze biologiczne- dodaje Renata Nych.

Dzięki środkom finansowym przyznanym w II edycji konkursu grantowego powstała też już baza danych dzieci niewidomych i słabo widzących. Wszystko po to, by wiedzieć, gdzie spieszyć z pomocą. Pozwoli to Stowarzyszeniu monitorować edukację podpopiecznych. Będziemy wiedzieć, gdzie kierować podręczniki, a jeśli uda nam się pozyskać środki finansowe czy też potrzebny dzieciom i nauczycielom sprzęt, Stowarzyszenie rozsądnie tym rozdysponuje- mówi koordynator programu.

Finansowany przez Fundację „ Fundusz Grantowy dla Płocka” projekt „ Daisy to w ogóle nie znaczy stokrotka” był też dla Stowarzyszenia inspiracją do starania się w Ministerstwie Edukacji Narodowej o sprzęt potrzebny w kształceniu dzieci niewidomych. Działania zakończyły się sukcesem. Już wkrótce do kilku płockich placówek oświatowych trafią między innymi wygrzewarki do tworzenia pomocy danych czy notatniki brajlowskie. Całość pozyskanego sprzętu to prawie 600 tysięcy złotych.

Na realizację projektu „ Daisy to w ogóle nie znaczy stokrotka” Fundacja „ Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach II edycji konkursu grantowego przyznała 9800 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =

Post comment