Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka, wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez Internet w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ogłasza konkurs na koncepcję kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie Miasta Płocka.

Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów mających doświadczenie w realizacji działań na rzecz świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez najmłodszych użytkowników.

Poszukujemy doświadczonego realizatora działań edukacyjnych, który w sposób kompleksowy i innowacyjny, a przede wszystkim ciekawy przygotuje dzieci do świadomego korzystania z globalnej sieci, uwrażliwi na zagrożenia i niebezpieczeństwa, powie dlaczego hejting i mowa nienawiści są złe i jakie konsekwencje mogą wynikać z ich stosowania. Rodziców, zaś wyposaży m.in. w umiejętność kontroli treści oglądanych i udostępnianych przez dzieci.

Ogłoszony konkurs ma formułę dwuetapową. Najpierw czekamy na krótkie briefy, dotyczące tego jak takie przedsięwzięcie mogłoby w naszym mieście wyglądać, jak je można zrealizować, do dzieci w jakim wieku najlepiej trafić. Etap składania koncepcji będzie trwał do 10.02.2017 r.

Natomiast do drugiego etapu zaprosimy maksymalnie 3 podmioty z I etapu, które przedstawią najciekawsze koncepcje. Ten etap polegał będzie na przedstawieniu szczegółowego planu wdrożenia opisanego wcześniej pomysłu. Zwycięzcy II etapu przyznamy dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50.000 zł na wdrożenie autorskiej koncepcji kampanii na terenie Płocka.

Do konkursu zapraszamy wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną.

Zaproszenie do składania ofert

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedem − sześć =

Post comment