Projekt realizuje Fundacja Instytut Innowacji. Szkolenia są bezpłatne, dostępne dla pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego. Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w Warszawie.
Informacja zamieszczona poniżej została zredagowana przez Fundację Instytut Innowacji Społecznej i zamieszczona na prośbę autora.

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie
„LIDERZY EKONOMII SPOŁECZNEJ”
dla pracowników i wolontariuszy PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z woj. mazowieckiego!

ETAP I (1.01.2012r. – 31.12.2012r.)
W ramach I etapu realizacji projektu oferujemy udział w szkoleniach, konsultacjach i „biznes mixerach” oraz udział w konferencji „Współpraca trójsektorowa”. Rekrutacja do udziału w I etapie projektu będzie prowadzona na podstawie kolejności zgłoszeń z zachowaniem polityki równości szans. Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej mogą wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu i konsultacjach, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie brały udziału w żadnym działaniu organizowanym w ramach projektu. Rekrutacja trwa od 1 lutego 2012r. do wyczerpania miejsc. Więcej informacji: 22 654 64 35 ii@ii.org.pl

Tematy szkoleń (1 do wyboru):
1. Sponsoring, w tym opracowanie oferty i umowy sponsorskiej, strategie CSR, pozyskiwanie patronów medialnych. Najbliższy termin: 25-26.04 lub 26-27.09
2. Pozyskiwanie funduszy z UE, praktyczne informacje na temat przygotowania wniosku, w tym określenie celów i grupy docelowej projektu, analiza problemu, opracowanie działań, harmonogramu i budżetu, określenie rezultatów. Najbliższy termin: 26-27.03 lub 29-30.08
3. Działalność gospodarcza/działalność odpłatna nie dla zysku. Szkolenie skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej uruchomienie; obejmowało będzie aspekty prawne, przykłady organizacji, które odniosły sukces oraz analizę poszczególnych pomysłów. Najbliższy termin: 1-2.03 lub 25-26.07
4. Zbiórki publiczne, aukcje, OPP, współpraca z administracją publiczną. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom źródeł, z jakich mogą zdobyć środki finansowania działalności oraz przedstawienie zarysu regulacji prawnych. Najbliższy termin: 30-31.05 lub 24-25.10
Czas trwania każdego ze szkoleń: 2 dni (16 godzin).

Partnerstwo:
Szkolenie nt. budowania partnerstwa. Celem szkolenia jest wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej. Termin: październik 2012
Czas trwania szkolenia: 8 h

Zakres konsultacji:
• prawo
• księgowość
• marketing
• budowanie partnerstwa
Podczas indywidualnych spotkań z profesjonalnymi doradcami uczestnicy będą mogli rozwiązań bieżące problemy w działalności podmiotów ekonomii społecznych. Terminy konsultacji są ustalane indywidualnie na podstawie formularza zgłoszeniowego.

„Business Mixery”
W każdym z trzech „Business mixerów” weźmie udział po 25 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (łącznie 75 osób) oraz 25 – 75 przedstawicieli biznesu i administracji publicznej. Podczas spotkań uczestnicy projektu będą mieli niepowtarzalną okazję nawiązać kontakty i współpracę z przedstawicielami biznesu, przede wszystkim pracownikami najwyższego szczebla zagranicznych korporacji, które w ramach swoich działań CSR finansują liczne projekty społeczne przyczyniając się tym samym do rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce. Spotkania i nieformalne rozmowy będą również okazją do nawiązania współpracy z instytucjami publicznymi, wymiany doświadczeń oraz weryfikacji poszczególnych pomysłów na współpracę. Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej będą mieli również możliwość nawiązać współpracę między sobą co przyczyni się do rozwoju partnerstwa lokalnego. Terminy biznes mixerów zostaną podane wkrótce.

Konferencja „Współpraca trójsektorowa”
Prelegentami będą pracownicy działów marketingu, PR i CSR, przedstawiciele instytucji publicznych, którzy opowiedzą czym kierują się przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu współpracy z danym podmiotem ekonomii społecznej, udzielą wskazówek jak nawiązać współpracę z biznesem i administracją publiczną. Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej przedstawią najlepsze przykłady swojej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi. Zaproszonych zostanie 80 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z woj. mazowieckiego. Termin konferencji zostanie podany wkrótce.

ETAP II (1.01.2013r. – 30.06.2013r.)

Do etapu II szkoleń z zakresu budowania wizerunku, e-marketingu, mentoringu oraz konsultacjach IT zostanie zakwalifikowanych 30 organizacji z etapu I na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Przy wyborze będzie brany pod uwagę potencjał rozwoju organizacji, pomysł na projekt, który wymaga sfinansowania oraz motywacja uczestników do udziału w działaniach projektowych. Ocena zgłoszeń zostanie przeprowadzona przez trzyosobową, niezależną komisję. W przypadku braku chętnych wśród uczestników etapu I będą przyjmowane zgłoszenia podmiotów ekonomii społecznej z terenu woj. mazowieckiego na powyższych zasadach. Rekrutacja do etapu II rozpocznie się 1 października 2012r.

W ramach II etapu 30 organizacji weźmie udział w:

• Szkoleniach z kreowania wizerunku organizacji oraz e-marketingu (16 h, 30 osób). Kurs ma na celu promocję i propagowanie projektu, idei, misji oraz produktów lub usług na lokalnym rynku. Kurs uczy jak kreować wizerunek organizacji, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera. Celem szkolenia jest pomoc w efektywnym zdobyciu większej ilości klientów, dotarciu do większej grupy odbiorców.

• Mentoringu. Mentor to doświadczony przedsiębiorca i jednocześnie partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania, ocenia ich skuteczność po to, aby przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakości funkcjonowania organizacji. W ramach mentoringu powstanie 30 biznesplanów, wniosków aplikacyjnych, ofert sponsorskich lub planów działania.

• Konsultacjach IT. W ramach konsultacji z zakresu IT (350 h) podmioty uczestniczące w projekcie będą miały okazję kreować swój wizerunek poprzez stworzenie elementów graficznych niezbędnych w dzisiejszych czasach do prowadzenia działalności. W ramach konsultacji w zależności od potrzeb danej organizacji powstaną elementy graficzne takie jak logotypy, elektroniczne ulotki, strony www czy bannery.

Zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =

Post comment