Zarząd oraz Rada Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” ostatecznie zamknęła i podsumowała III edycję konkursu grantowego. Dzięki wsparciu Fundacji, płockie organizacje pozarządowe zrealizowały 32 projekty .

Dofinansowanie w tej edycji zamknęło się w kwocie 279 675, 98 zł . W ten sposób, do blisko 1 150 000 zł wzrosła ogólna kwota przekazana płockim organizacjom pozarządowym w ramach trzech edycji konkursów grantowych, jakie, dzięki stałemu wsparciu finansowemu naszych Fundatorów, ogłosiliśmy od 2006 roku.

III edycję konkursu grantowego ogłosiliśmy w grudniu 2008 roku. Organizacje miały cały styczeń 2009 roku na przygotowanie i złożenie wniosku. W tym czasie do biura Fundacji wpłynęło 56 wniosków. Po ich weryfikacji przez Radę Programową i Radę Fundacji, zarząd przyznał 33 granty o łącznej wartości 292 308,16 zł . Jedna z organizacji projektu nie zrealizowała i rozwiązała umowę o dofinansowanie, w pozostałych przypadkach, 32 beneficjentów wykorzystało sumę 279 675, 98 zł .

Projekty wpisywały się we wszystkie cele statutowe Fundacji, a więc dotyczyły praktycznie wszystkich sfer życia mieszkańców Płocka. Ich opis przedstawiamy w załączniku.

Obecnie Fundacja przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej, IV już edycji konkursu. Wysokość grantów zależeć będzie od w dużej mierze od płockiego biznesu. Tradycyjnie już nie zawiedli nas Fundatorzy, liczymy jednak na to, że za ich przykładem pójdą inni płoccy przedsiębiorcy, do których zwracamy się z prośbą o wsparcie. Darczyńców Fundacji przedstawimy podczas uroczystości ogłoszenia konkursu, którą planujemy na połowę kwietnia.

IV edycja konkursu już wiosną!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cztery × dwa =

Post comment